Quantcast
< sekcia Regióny

STU: Skupina pre adaptáciu novely očakáva podnety akademickej obce

Na archívnej snímke nápis na budove, v ktorej sídli Rektorát Slovenskej technickej univerzity. Foto: TASR Jaroslav Novák

V termíne do 15. júna je možné podávať podnety od akademickej obce predsedom a študentským zástupcom akademických senátov na STU.

Bratislava 25. mája (TASR) - Adaptácia novely vysokoškolského zákona si vyžiada množstvo zásahov do vnútorných predpisov a mechanizmov Slovenskej technickej univerzity (STU). Pracovná skupina, ktorá sa nimi zaoberá, očakáva do polovice júna aj podnety členov akademickej obce. Informuje o tom STU na svojom webe.

Adaptácia vnútornej legislatívy by okrem principiálnych nastavení mala viesť k revízii doterajších vnútorných predpisov, k integrácii s novými, ku konsolidácii či zefektívneniu riadiacich a administratívnych procesov i k lepšiemu nastavenia činnosti univerzity. "Na tento účel sa snažíme inšpirovať aj overenými best practices a postupmi z európskej praxe v spolupráci s európskymi inštitúciami venujúcimi sa HEI (higher education institution), ktoré sa dajú adaptovať do našich podmienok," povedal prorektor pre strategické projekty, rozvoj, inovácie a prax Maximilián Strémy.

Predstavitelia vedenia univerzity zdôraznili nevyhnutnosť stihnúť termíny, ktoré stanovuje zákon, čo ilustrovali procesným spracovaním výkladu voľby členov do správnej rady, ktorá vyvoláva potrebu dodatku štatútov STU i správnej rady STU. Následne aj ich schválenie ministerstvom školstva v dvojmesačnej lehote, zberom nominácií na členov správnej rady za časť STU, rovnako za časť ministerstva školstva, následnými tajnými hlasovaniami, verejnými vypočutiami, vyjadrovaním k členom a ich potvrdením akademickým senátom STU.

V termíne do 15. júna je možné podávať podnety od akademickej obce predsedom a študentským zástupcom akademických senátov na STU. Tieto podnety budú následne distribuované príslušným prorektorom/orgánom vysokej školy ako námety. Zároveň sa v danom čase budú ujasňovať nastavenia a kompetencie orgánov univerzity v zmysle novely vysokoškolského zákona. V ďalších fázach sa postupne bude pripravovať základný rámec novej vnútornej legislatívy a štatútu STU, ktorý by mohol byť hotový v novembri.