< sekcia Regióny

Štúrovo vlani hospodárilo so ziskom, rok 2020 ovplyvnila pandémia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

V roku 2020 mesto preinvestovalo celkom 1,35 milióna eur, z toho cudzie zdroje, nenávratné finančné príspevky pre mesto, dosiahli bezmála 1 milión eur.

Štúrovo 21. júna (TASR) - Štúrovo uzavrelo rok 2020 s kladným hospodárskym výsledkom. Celkové príjmy mesta vrátane mestských príspevkových a rozpočtových organizácií predstavujú čiastku 12,4 milióna eur, celkové výdavky mesta boli na úrovni 11,5 milióna eur.

Prevaha príjmov nad výdavkami je na úrovni 856 000 eur, informovala radnica. Záverečný účet a správu o hospodárení mesta za rok 2020 schválili mestskí poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Podstatnú časť príjmov mesta tvorili podielové dane, miestne dane a poplatky, ktoré boli v celkovej hodnote 5,3 milióna eur. Druhou najvyššou čiastkou boli finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, účelovo viazané na financovanie prenesených kompetencií štátu v oblasti školstva, matriky, stavebného úradu, registra obyvateľstva a na ostatné činnosti v hodnote 3 milióny eur.

„Rok 2020 bol ovplyvnený pandémiou nového koronavírusu, v dôsledku čoho bolo obmedzené fungovanie rozpočtových organizácií mesta, škôl a školských zariadení. V dôsledku epidemickej situácie bol avizovaný zo strany Ministerstva financií SR pokles príjmov do rozpočtu mesta. Táto prognóza nakoniec nebola naplnená,“
zhodnotila samospráva.

Mesto Štúrovo prijímalo v priebehu minulého roka viacero úsporných opatrení v mnohých výdavkových položkách. Ďalšie úspory vznikli z dôvodu utlmenia kultúrnych a športových aktivít. Naopak, zvýšené výdavky boli v súvislosti so zabezpečovaním dezinfekčných prostriedkov a ochranných pomôcok. Na celkových výdavkoch mesta sa najviac podieľali výdavky na školstvo. Tie predstavujú takmer 45 percent z celkových výdavkov, čo je 5,2 milióna eur.

V roku 2020 mesto preinvestovalo celkom 1,35 milióna eur, z toho cudzie zdroje, nenávratné finančné príspevky pre mesto, dosiahli bezmála 1 milión eur. V minulom roku sa podarilo ukončiť rozšírenie kapacity Materskej školy na Bartókovej ulici, Mária Valéria Bike, odborné učebne Základnej školy E. Adyho, rekonštrukciu križovatky Hasičská ulica – Pri záhradách, detské ihrisko na Štefánikovej ulici, rekonštrukciu šatní a sociálnych miestností technických pracovníkov mesta.