Quantcast
< sekcia Regióny

Súd rozhodol v prospech Trnavskej samosprávy v spore s Čistým dňom

Ilustračná snímka. Foto: Ilustračné foto

Samosprávny kraj podal 20. novembra 2018 žalobu o vypratanie predmetnej nehnuteľnosti v Galante-Hodoch, ktorú Čistý deň užíval na základe zmluvy o výpožičke.

Trnava 26. apríla (TASR) - Sudkyňa Okresného súdu Galanta v utorok rozhodla, že budova, ktorú využívalo resocializačné zariadenie Čistý deň, patrí Trnavskému samosprávnemu kraju (TTSK). TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.

Organizácia spochybňovala, že budova, ktorú mala od kraja vypožičanú, vlastní samosprávny kraj. "Rozhodnutie je v prospech samosprávneho kraja, pričom argumentácia Čistého dňa, že budova patrí im, bola súdom odmietnutá. Po tom, ako Čistý deň prišiel v roku 2018 o akreditáciu, bolo prioritou získať späť dve budovy v Galante, ktoré využíval. Prvú budovu sme už získali a poskytujeme v nej sociálne služby. Vďaka dnešnému rozhodnutiu súdu získame aj druhú nehnuteľnosť. Od začiatku sme tvrdili, že akékoľvek nároky Čistého dňa k nehnuteľnosti sú nemorálne. Okrem toho, že takéto obštrukčné konanie odporuje dobrým mravom, je zrejmé, že Čistý deň postupoval špekulatívne. Paralelne prebiehajú ďalšie súdne spory," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Samosprávny kraj podal 20. novembra 2018 žalobu o vypratanie predmetnej nehnuteľnosti v Galante-Hodoch, ktorú Čistý deň užíval na základe zmluvy o výpožičke. "Nazdávam sa, že riadnym vypovedaním zmluvy o výpožičke zo dňa 24. júla 2018 bol zmluvný vzťah platne ukončený po tom, ako bola organizácii odobraná akreditácia. Podľa názoru TTSK tak nezisková organizácia odvtedy užíva predmetnú nehnuteľnosť protiprávne, čím neoprávnene zasahuje do jej vlastníckeho práva," uviedol odbor komunikácie.

V budove by podľa vyjadrenia samospráva mala poskytovať sociálnu starostlivosť. Čistý deň mal v užívaní aj inú budovu, ktorú jej však po odňatí akreditácie v roku 2018 vrátil. Následne bolo v budove zriadené Centrum sociálnych služieb Galanta. "Poskytujú sa v nej sociálne služby pre klientov s novodobými diagnózami. V zrekonštruovaných priestoroch sa nachádza aj rehabilitačné a školiace stredisko. Slúži aj pre potreby vzdelávania v rámci Prvého podporného projektu pre pomáhajúce profesie, ktorý je zameraný na prevenciu syndrómu vyhorenia prostredníctvom psychohygieny," informoval odbor komunikácie.