< sekcia Regióny

Súťažou na arboristické úpravy sa začína obnova kaštieľa v Rusovciach

Na snímke exteriér kaštieľa v bratislavskej mestskej časti Rusovce. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Práce by mali trvať 12 mesiacov od sprístupnenia objektu zhotoviteľovi. Podklady na verejné obstarávanie rozsiahlej stavebnej rekonštrukcie ÚV pripravuje.

Bratislava 20. mája (TASR) – Po administratívno-projektovej príprave komplexnej rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky (NKP), kaštieľa v Rusovciach, vstupuje proces do realizačnej fázy. Úrad vlády (ÚV) SR v pondelok vyhlásil verejné obstarávanie na arboristickú revitalizáciu parku a areálu kaštieľa.

Predmetom zákazky s odhadovanou cenou 908.568,62 eura bez DPH je poskytnutie arboristických služieb v parku a záhrade NKP, zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti stromov, ich funkčnosti a dobrého zdravotného stavu. "Podrobný rozsah prác je daný projektovou dokumentáciou, ktorá je súčasťou súťažných podkladov," spresnil ÚV. "Súčasťou súťažných podmienok je dôraz na odbornosť a profesionálnu prax arboristov a tiež na fakt, aby úpravy parku, respektíve záhrady NKP Rusovce, boli v súlade so záväznými stanoviskami Krajského pamiatkového úradu v Bratislave," dodali z tlačového oddelenia ÚV SR.

Práce by mali trvať 12 mesiacov od sprístupnenia objektu zhotoviteľovi. Podklady na verejné obstarávanie rozsiahlej stavebnej rekonštrukcie ÚV pripravuje.

Zámer pokračovať v obnove NKP schválil vládny kabinet v auguste 2012. Rekonštrukcia by mala podľa odhadov stáť viac ako 75 miliónov eur bez DPH. Náklady by mali pokryť peniaze zo štátneho rozpočtu doplnené v prípade možnosti o prostriedky Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu. Návrh zabezpečenia financovania rekonštrukcie NKP Rusovce vrátane priľahlého areálu v júli 2018 schválila vláda.

Kaštieľ bude po rekonštrukcii slúžiť na reprezentatívne účely na najvyššej úrovni, čeľadník i park budú k dispozícii verejnosti, pre ktorú bude tak sprístupnených 81 percent obnoveného areálu s celkovou rozlohou 16 hektárov. V budove čeľadníka má byť i sobášna sieň, prízemie objektu poskytne priestor na múzeum, komunitné centrum a reštauráciu. Historické záhrady sa majú vrátiť do podoby, akú mali na začiatku 20. storočia. V plánoch je obnoviť zachovanú časť terasovej záhrady aj s fontánou, terasy vo východnej i v južnej časti kaštieľa, dva altánky i polkruhovú kamennú lavicu so stolom. Pribudnú i nová zeleň, osvetlenie a mobiliár.