< sekcia Regióny

SVP: Do Ružína minulý týždeň opäť splavilo odpad z nelegálnych skládok

Čistenie vodnej nádrže Ružín. Foto: TASR/Milan Kapusta

Dosiaľ posledné čistenie nornej steny na rieke Hornád, ako aj hladiny pri priehradnom múre Ružína realizovali začiatkom augusta tohto roka.

Košice 19. októbra (TASR) – Vplyvom výdatných zrážok v minulom týždni stúpli hladiny vodných tokov Hornád a Hnilec, a do vodnej nádrže Ružín opäť splavilo odpad z nelegálnych skládok na brehoch. Nahromadený odpad a zvýšený stav rieky Hornád zároveň spôsobili pretrhnutie oboch norných stien. Potvrdil to v pondelok hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.

Špeciálne norné steny v rámci pilotného projektu čistenia Ružína prvýkrát inštalovali v roku 2015. "V súčasnosti správca toku musí a v najbližších dňoch vyhlási verejné obstarávanie na ich zreparovanie a následne môžu byť inštalované. Vzhľadom na tento administratívny proces nevieme nateraz určiť presný termín osadenia," uviedol hovorca pre TASR.

Dosiaľ posledné čistenie nornej steny na rieke Hornád, ako aj hladiny pri priehradnom múre Ružína realizovali začiatkom augusta tohto roka pri predstavovaní prototypu stroja, ktorý by mohol pomáhať v boji s odpadom. Podobný prípad, keď po vyčistení Ružína došlo k pretrhnutiu nornej steny, sa stal aj po povodni v novembri 2019.

"Keďže stále prevláda zvýšená hladina na riekach Hornád a Hnilec, ktoré tvoria Vodnú stavbu (VS) Ružín, je potrebné počkať, kým ich hladiny klesnú a odpad dopláva k priehradnému múru alebo ostane v  meandroch vodnej stavby. Následne budú z prevádzkových dôvodov naši pracovníci pomocou mechanizmov pri priehradnom múre tento odpad zbierať a uložia ho v areáli vodnej stavby na medziskládku," priblížil Bocák. Neskôr bude potrebné aj na proces odvozu a likvidácie vyhlásiť verejné obstarávanie. Odpad, ktorý ostane v meandroch, sa bude pravdepodobne zbierať priebežne podľa kapacitných možností pracovníkov SVP a ochote dobrovoľníkov. V zmysle zákona by sa na tom mali podieľať aj samosprávy, v katastroch ktorých sa odpad na brehoch riek nachádza.

"Ak ide o odpad na VS Ružín, tak stále hovoríme len o dôsledkoch konania nezodpovedných ľudí, a to bez ohľadu na to, či sú to obyvatelia, rybári alebo chatári. To, ako zamedziť hromadeniu odpadu, už je otázka celej spoločnosti a, samozrejme, vlády SR, ktorá by mala prijať razantné opatrenia. Dovtedy sa tento boj bude večne opakovať," konštatoval hovorca SVP.