< sekcia Regióny

Vypúšťaním Liptovskej Mary sa spomaľuje tvorba ľadu

Na snímke zamŕzajúca Liptovská Mara. Foto: TASR/Andrej Galica

Slovenský vodohospodársky podnik, odštepný závod Piešťany, vypúšťa z vodných nádrží Oravská priehrada a Liptovská Mara 35 metrov kubických vody za sekundu.

Žilina 9. januára (TASR) – Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), š. p., odštepný závod Piešťany, vypúšťa z vodných nádrží Oravská priehrada a Liptovská Mara 35 metrov kubických vody za sekundu, približne trojnásobok bežného priemeru a otepľuje vodu na sútoku riek Orava a Váh pri Kraľovanoch. Týmto preventívnym opatrením spomaľujeme tvorbu ľadov na spomínanom úseku. TASR o tom informoval hovorca SVP Pavel Machava.

Vzhľadom na prevládajúce nízke teploty došlo podľa neho k zamŕzaniu vodných tokov. "Na viacerých miestach vodných tokov v pôsobnosti SVP, odštepného závodu Piešťany, Správy povodia horného Váhu došlo k nakopeniu ľadov a miestami aj k vyliatiu vody," uviedol Machava.

Doplnil, že na toku Bocianka v intraviláne Vyšnej Boce (okres Liptovský Mikuláš) došlo v dôsledku nakopenia ľadov k vyliatiu toku. "Pracovníci SVP v sobotu (7. 1.) zvyšovali pomocou kráčajúceho rýpadla prietok, aby voda mohla odtekať. Dnes na úseku zhruba 150 metrov zasahovalo kráčajúce rýpadlo a vozidlo UDS. Naši pracovníci situáciu monitorujú, v prípade potreby budú v prácach pokračovať aj v nasledujúcich dňoch," dodal hovorca SVP.

Na toku Ľubčianka v intraviláne Partizánskej Ľupče (okres Liptovský Mikuláš) hrozilo v dôsledku nakopenia ľadov vyliatie toku a pracovníci SVP dnes pomocou kráčajúceho rýpadla odstraňovali ľady, ktoré tvoria prekážky v toku.

V Bystričke (okres Martin) vyhlásili v nedeľu (8. 1.) druhý stupeň povodňovej aktivity pre vodný tok Bystrička a Valaský potok. "Následkom tvorby ľadov na týchto tokoch sa na viacerých priepustoch a mostíkoch v intraviláne obce upchávali prietokové profily. Povodňové zabezpečovacie práce robila obec vo vlastnej réžii v súčinnosti s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Naši pracovníci situáciu monitorujú," podotkol Machava.

"Na vodnom toku Revúca v Liptovských Revúcach (okres Ružomberok) došlo k nakopeniu ľadov, ktoré sťažujú plynulé odtekanie vody. Naši pracovníci situáciu monitorujú, zatiaľ nebolo potrebné vykonať opatrenia. V katastri Čierneho Váhu bola vydaná výstraha na tretí stupeň povodňovej aktivity. Naši pracovníci po preverení situácie zistili, že výška vodnej hladiny nezodpovedá tretiemu stupňu povodňovej aktivity," doplnil hovorca SVP.

Vplyvom pretrvávajúcich silných mrazov došlo v nedeľu (8. 1.) na Znievskom potoku v katastri Kláštora pod Znievom (okres Martin) k tvorbe ľadu v mieste prechodu otvoreného profilu do krytého na križovatke ulíc Moyzesova a Gymnaziálna. "Následkom toho sa upchal krytý profil. Voda z vodného toku sa vyliala na miestnu komunikáciu v dĺžke zhruba 50 metrov. Starostka Kláštora pod Znievom vyhlásila druhý stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku Znievsky potok. Obec robila záchranné a zabezpečovacie práce na vodnom toku vo vlastnej réžii v súčinnosti s príslušníkmi HaZZ. Vtok do krytého profilu bol uvoľnený," uzavrel Machava.