< sekcia Regióny

Technické služby Detva uzatvorili skládku odpadu v Studienci

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Odpad z Detvy tak budú najbližšie štyri roky voziť do Zvolenskej Slatiny vo Zvolenskom okrese.

Detva 29. mája (TASR) – Technické služby Detva uzatvorili skládku komunálneho odpadu v Studienci. Odpad z Detvy tak budú najbližšie štyri roky voziť do Zvolenskej Slatiny vo Zvolenskom okrese. Samospráva o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke.

Ako pripomínajú, pôvodne mala skládka ešte nejaký čas plniť svoj cieľ. V roku 2018, po zaplnení starej kazety na ukladanie odpadu, sa detvianske technické služby zamerali na rozšírenie starej skládky odpadov. „Slovenská inšpekcia životného prostredia nám vtedy povolila vytvorenie novej kazety,“ povedal konateľ Technických služieb Detva Jozef Malatinec. V Studienci tak vzniklo viac ako 3800 štvorcových metrov plochy s predpokladaným objemom 32.000 kubických metrov a štvorročnou životnosťou. O rok však prišlo rozhodnutie Európskej komisie, že všetky nové skládky, ktoré sa dotýkajú starých, musia byť uzavreté do konca roka 2020. Bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zaplnené. „Problém je v tom, že od starej skládky sa nová oddeliť nedá, technicky by to bolo náročné a, samozrejme, drahé,“ vysvetlil.

Rozhodnutie o uzavretí skládky vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia nadobudlo platnosť 22. mája tohto roka. Od tejto doby už navážanie komunálneho odpadu na skládku nie je možné. Po ukončení činnosti musí prevádzkovateľ urobiť rekultiváciu skládky. Znamená to, že odpad prikryjú špeciálnou fóliou a následne zasypú zeminou. Podľa mesta sa aj o takto uzavretú skládku musí niekto tridsať rokov starať. „Priestor musíme kosiť, odoberať a kontrolovať vzorky podzemných vôd aj plynov, ktoré idú do ovzdušia. Musíme tiež kontrolovať a vyvážať priesakovú kvapalinu, čo stojí technické služby nemalé finančné prostriedky,“ spomenul Malatinec. „Rekultivácia bude financovaná z finančných prostriedkov, ktoré sú v súčasnosti na špeciálnom účte v štátnej pokladnici, do ktorého sa priebežne odkladajú financie z poplatkov za odvoz a likvidáciu odpadu,“ uvádza mesto.

Technické služby Detva začali vlani s verejnou súťažou na skládku komunálneho odpadu. Súťaž podľa samosprávy vyhrala spoločnosť Marius Pedersen so svojou skládkou vo Zvolenskej Slatine. Zmluvu o zneškodnení komunálnych odpadov majú Technické služby Detva podpísanú do 31. decembra 2024. „Podľa dohody však bude zmluva pokračovať až do doby, kým sa nedosiahne predpokladané množstvo odpadu,“ dodávajú.

Samospráva tiež pripomína, že pre obyvateľov mesta sa uzavretím skládky v Studienci veľa nezmení. Zber komunálneho odpadu bude v meste naďalej podľa platných harmonogramov, rovnako ako aj zber objemného odpadu. Biologický a kuchynský odpad pôjde do kompostárne v Zvolenskej Slatine. Separovaný zber sa bude robiť tak, ako doteraz, dovezie sa na zberný dvor, kde sa vytriedi, zlisuje do balíkov a odovzdá zmluvnej spoločnosti.

Spotrebnú elektroniku môžu obyvatelia Detvy odovzdať na zberný dvor, rovnako ako použité autobatérie alebo kuchynské oleje. Iba stavebný odpad musia teraz voziť na skládku do Zvolenskej Slatiny, rovnako ako obyvatelia okolitých obcí alebo mesta Hriňová v Detvianskom okrese.