< sekcia Regióny

Tepláreň Košice vráti odberateľom preplatky v sume 1,6 milióna eur

Najväčší slovenský výrobca tepla a pary v systéme centrálneho zásobovania Tepláreň Košice, a. s. Foto: TASR/František Iván

Celková výška preplatkov bude závisieť od obchodného vzťahu medzi obyvateľmi a ich dodávateľmi tepla.

Košice 17. februára (TASR) – Tepláreň Košice (TEKO), a. s., vráti svojim odberateľom časť peňazí, ktoré v roku 2019 zaplatili vo faktúrach za teplo a teplú vodu. Ich celková výška dosiahne viac ako 1,63 milióna eur.

"Celkové úspory sme dosiahli najmä viacerými investíciami do modernizácie výrobných zariadení, uvedením do prevádzky účinnejšej technológie, optimalizáciou radenia výrobných zariadení, efektívnym využívaním elektronických aukcií pri obstarávaní či vyššou produktivitou práce našich zamestnancov," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ TEKO Ladislav Koch o tom, čo viedlo k preplatku, ktorý je možné vyplatiť odberateľom tepla. Štátom vlastnená akciová spoločnosť dosiahne za rok 2019 celkový zisk vo výške 2.983.975 eur pred zdanením.

Tepláreň ďalej informovala, že od polovice marca začne posielať dobropisy svojim priamym odberateľom. Tými sú nielen distribučné spoločnosti, ale aj rôzne bytové podniky, správcovské spoločnosti a družstvá. Celková výška preplatkov bude závisieť od obchodného vzťahu medzi obyvateľmi a ich dodávateľmi tepla, takže o výslednej sume na jednu domácnosť rozhodnú priamo oni. Celý tento proces zo strany teplárne bude ukončený do konca marca.

Rok 2019 hodnotí TEKO ako úspešný, pričom do prevádzky zaviedla aj účinnejšiu a ekologickejšiu technológiu umožňujúcu výrazné zníženie spotreby uhlia. V rebríčku Transparency International Slovensko (TIS) získala spoločnosť titul najtransparentnejšej verejnej firmy, keď ako jediná dosiahla rating A+. Porota Brand Council jej na základe minuloročných výsledkov udelila cenu Superbrands Slovakia 2020.