Quantcast
< sekcia Regióny

Termín pojednávania v kauze Green Park stále nie je známy

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Remiaš

Na krajský súd sa ešte v auguste 2020 so správnou žalobou proti právoplatnému rozhodnutiu Ministerstva dopravy a výstavby SR obrátila investorská spoločnosť RV Development 3.

Bratislava 12. februára (TASR) - V prípade rozsiahleho developerského projektu Green Park v bratislavskej Petržalke sa pojednávanie na súde stále nezačalo. "Termín pojednávania v tejto veci k dnešnému dňu nebol určený," sprostredkoval TASR vyjadrenie predsedníčky senátu hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak. Predsedníčka senátu to už v minulosti odôvodňovala vyťaženosťou senátu i chýbajúcim sudcom príslušného senátu prideleným až vlani v októbri.

Na krajský súd sa ešte v auguste 2020 so správnou žalobou proti právoplatnému rozhodnutiu Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR týkajúcemu sa developerského projektu obrátila investorská spoločnosť RV Development 3. Rozhodnutie rezortu sa týkalo zrušenia územného rozhodnutia, teda rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré vydal Okresný úrad (OÚ) Bratislava. Ministerstvo mu zároveň vrátilo vec na nové prerokovanie a rozhodnutie v súlade so zákonom.

Územné rozhodnutie vydal OÚ Bratislava v roku 2019, v lete 2020 ho MDV SR ako odvolací orgán zrušilo. V rozhodnutí sa okrem iného uvádza, že okresný úrad vydal napadnuté rozhodnutie bez záväzného stanoviska hlavného mesta, cestného správneho orgánu, orgánu ochrany prírody a krajiny a mestskej časti, nezistil súlad stavu s platným územným plánom mesta a nerešpektovalo sa ani záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Bratislava. Postup okresného úradu preto považuje za účelový.

O prvom územnom rozhodnutí rozhodoval okresný úrad po tom, ako bývalé vedenie mestskej časti požiadalo o atrahovanie spisu. Dôvodom mala byť technická náročnosť zámeru a zároveň kapacitná preťaženosť petržalského stavebného úradu. Nové vedenie samosprávy síce požiadalo o vrátenie spisu, žiadosť ostala bez odozvy. K celej veci sa dlhodobo developer veľmi nevyjadruje.

Projekt Green Park mal podľa plánov vyrásť na území bývalej Artmedie a priľahlých pozemkoch. Neďaleko Starého mosta, v tesnej blízkosti Krasovského ulice, Viedenskej i Jantárovej cesty, mal priniesť do územia napríklad desaťpodlažnú administratívnu budovu, 30-podlažný polyfunkčný objekt či štyri domy so šiestimi nadzemnými podlažiami.