< sekcia Regióny

Trebišov obnovuje budovy a areál technických služieb

Ilustračná snímka Foto: TASR/Alexandra Moštková

Na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností renovovanej budovy boli použité vlastné prostriedky organizácie vo výške 21.920 eur bez DPH, informovala TASR hovorkyňa mesta Martina Mištaničová.

Trebišov 21. novembra (TASR) – V novembri pokračujú práce na obnove administratívnej budovy a elektrikárskej dielne Technických služieb mesta Trebišov na Stavebnej ulici. "Na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností renovovanej budovy boli použité vlastné prostriedky organizácie vo výške 21.920 eur bez DPH. Práce vykonávajú technické služby mesta svojpomocne," informovala TASR hovorkyňa mesta Martina Mištaničová.

Do budovy sa podľa nej neinvestovalo skoro 55 rokov a vzhľadom na ďalšie plnohodnotné využívanie a prevádzkovanie tohto objektu boli stavebné úpravy veľmi potrebné. V jarných mesiacoch sa realizovali opravy zatekajúcich striech budov. Na jeseň, po obstaraní potrebného stavebného materiálu, sa začalo s výmenou okenných výplní a vstupných dverí, ako aj s opravami muriva a maľovaním stien, práce pokračovali na odizolovaní obvodových stien a následne zateplení fasády objektu.

Po ukončení modernizácie objektu sa počíta s terénnymi úpravami, v rámci ktorých je naplánovaná rekonštrukcia chodníkov v areáli a vybudovanie odstavnej plochy z polovegetačných tvárnic so siedmimi parkovacími miestami pred vstupom do budovy. "Popri práve prebiehajúcej obnove Kultúrneho a spoločenského strediska 'KaSS', ako aj modernizovaných troch budovách predškolských zariadení a generálnej rekonštrukcii strechy Materskej školy na Komenského ulici je táto realizovaná investícia ďalšia významná projektová aktivita mesta, vďaka ktorej sa jednak zveľadí a zatraktívni mestský majetok a zároveň sa zlepšia podmienky pre zamestnancov na výkon ich každodenných pracovných činností," uviedla Mištaničová.