Quantcast
< sekcia Regióny

Trnava chce zvýšiť daň za chátrajúce objekty

Na archívnej snímke starosta obce Borovce v okrese Piešťany Ivan Šiška. Foto: TASR Martin Palkovič

Tridsať rokov chátra aj zemianska kúria v obci Borovce pri Piešťanoch. Starosta Ivan Šiška pre TASR povedal, že rovnako menila majiteľov, nový vlastník sa podľa neho na obnovu aj reálne pripravuje.

Trnava/Abrahám/Borovce 23. mája (TASR) – Mesto Trnava plánuje využiť legislatívnu úpravu a zvýšiť sadzbu dane pre vlastníkov neudržiavaných stavieb na maximálnu možnú výšku. Uviedla to pre TASR hovorkyňa radnice Veronika Majtánová v súvislosti s novelou zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v rámci ktorej budú môcť samosprávy vyrubiť vyššiu daň z takýchto stavieb.

„Za schátranú považujeme dlhodobo neudržiavanú stavbu, ktorá už nezodpovedá základným požiadavkám alebo bezprostredne ohrozuje zdravie alebo život osôb,“ informovala. Doplnenie novej sadzby dane znie, ako uviedla, pozitívne, zákon však explicitne hovorí, že správca dane je povinný daňovníka najmenej dvakrát písomne upozorniť na zámer vyrubiť daň s tým, že novú sadzbu uplatní až v nasledujúcom období.

V Trnave sa nachádzajú viaceré objekty, na ktoré mesto môže tento postup uplatniť. Ako príklad Majtánová uviedla rodinný dom v miestnej časti Modranka, ktorého vlastník sa oň už desať rokov nestará, stavba je staticky narušená a časť spadla. Stavebný úrad v roku 2015 vydal rozhodnutie na odstránenie. „Vlastník sa odvolal, že to nie je možné bez jeho súhlasu, odvolací orgán mu dal za pravdu a rozhodnutie zrušil. O rok ale podal žiadosť na stavebný úrad o dobrovoľné odstránenie. Po jeho vydaní sa následne sám odvolal, že nič odstraňovať nebude, lebo ho úrad donútil podať túto žiadosť bez jeho dobrej vôle. Rozhodnutie po preskúmaní odvolania nadobudlo právoplatnosť, no vlastník do stanovenej lehoty 24 mesiacov stavbu neodstránil,“ opísala Majtánová. Obrátil sa na ministerstvo, to poslalo usmernenie, že stavbu už nemožno odstrániť, lebo rozhodnutie stavebného úradu medzičasom stratilo právoplatnosť. Dnes je celá stavba obrastená náletovou zeleňou. „Na výzvy na zjednanie nápravy vlastník nereaguje. Realitná kancelária nehnuteľnosť predáva už dva roky, nikto ju nekupuje pre neakceptovateľnú cenu. Podľa nášho názoru by si tento typ majiteľa zaslúžil zvýšenú daň,“ skonštatovala. O zmenách vo všeobecne záväznom nariadení budú rokovať poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí.

Podobný postup chcú zvoliť aj v obci Abrahám v okrese Galanta. Tam desaťročia chátra kaštieľ v miestnom parku, ktorý je chráneným územím piateho stupňa. Podľa starostu Igora Németha menil majiteľov a výsledok je totálne zdevastovaná budova s opakujúcimi sa požiarmi a „nájazdmi vandalov“. Súčasný vlastník sa však na obnovu podľa neho chystá. Novela zákona však obci pomôže podľa Némethových slov pripraviť sa na nezodpovedných majiteľov nehnuteľností.

Tridsať rokov chátra aj zemianska kúria v obci Borovce pri Piešťanoch. Starosta Ivan Šiška pre TASR povedal, že rovnako menila majiteľov, nový vlastník sa podľa neho na obnovu aj reálne pripravuje. „Takýto nástroj samosprávam určite pomôže a posilní ich pozície,“ povedal.