< sekcia Regióny

Po 30 rokoch by sa malo do Trnavy vrátiť mestské kultúrne stredisko

Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Mestské kultúrne stredisko by malo začať fungovať od 1. mája, do uskutočnenia výberového konania bude jeho vedením poverený vedúci oddelenia kultúry Správy kultúrnych a športových zariadení.

Trnava 6. apríla (TASR) – Takmer po 30 rokoch by sa do štruktúry mestských inštitúcií v Trnave malo vrátiť mestské kultúrne stredisko (MsKS). Mimoriadna schôdza mestského zastupiteľstva sa bude 8. apríla zaoberať aj zriadením príspevkovej organizácie s názvom Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko. Informovalo o tom mesto na svojom webe.

MsKS malo v Trnave dlhodobú tradíciu a organizovalo široké spektrum kultúrnych podujatí pre Trnavčanov. K jeho zrušeniu prišlo politickým rozhodnutím krátko po novembri 1989, hoci pracovníci kultúry poukazovali na chybnosť tohto kroku. Neskôr radnica prijala na organizovanie podujatí niekoľko pracovníkov do stavu svojich zamestnancov, po rokoch sa odbor kultúry odčlenil a stal sa súčasťou Správy kultúrnych a športových zariadení (SKaŠZ) mesta Trnava.

Teraz v navrhovanom štatúte dôvodí radnica vznik MsKS vytváraním podmienok na podporu a rozvoj kultúry, osvetovej činnosti a záujmovej umeleckej činnosti v meste Trnava. Pod správu novej organizácie by mali prejsť zo SKaŠZ mestské kino Hviezda, amfiteáter, kultúrne domy na Kopánke a v miestnej časti Modranka, ale aj mestská veža a mestské opevnenie so stavbami. Tiež amfiteáter v rekreačnej zóne v Kamennom mlyne, kostnica pri bazilike a objekt bývalého Centra voľného času – Kalokagatia. MsKS by malo začať fungovať od 1. mája, do uskutočnenia výberového konania bude jeho vedením poverený vedúci oddelenia kultúry SKaŠZ Peter Cagala.