Quantcast
< sekcia Regióny

V Trnave sa začali Dni európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku

Mesto Trnava, ilustračná snímka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Témou tohto ročníka sú Pamiatky a príroda: Krajina možností, otvárací ceremoniál bol spojený s odovzdaním výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2016.

Trnava 7. septembra (TASR) – Tohtoročné Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) na Slovensku mali dnes svoje slávnostné otvorenie v Trnave. Dôvodom je, že mesto si v tomto roku pripomína 30 rokov od vyhlásenia Mestskej pamiatkovej rezervácie. Témou tohto ročníka sú Pamiatky a príroda: Krajina možností, otvárací ceremoniál bol spojený s odovzdaním výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2016.

Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi - Slovenským národným múzeom (SNM) a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky vyberali zo 101 nominácií v desiatich kategóriách.

V kategórii Objav – nález (sedem nominácií) získal ocenenie nález tzv. Knihy hodiniek Ilony Andrássyovej v depozitári SNM-Múzea Betliar. Ide o iluminovaný, bohato zdobený rukopis z 15. storočia z dielne slávneho flámskeho majstra Willema Vrelanta. V kategórii Akvizícia (sedem nominácií) ocenili prírastok vyše 500-kusovej zbierky potápačskej techniky, ktorú vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia nadobudlo do svojich zbierok Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote.

Z troch nominačných návrhov v kategórii Expozícia tentoraz na cenu nevybrali žiaden. Naproti tomu v kategórii Výstava (15 nominácií) udelili dve ceny. Slovenská národná galéria si odniesla cenu za výstavu Sen x skutočnosť. Umenie & propaganda 1938 – 1945, Slovenské národné múzeum - Historické múzeum a jeho partneri cenu za výstavu Kelti z Bratislavy.

V kategórii Publikácie, v ktorej býva tradične najviac nominácií, bolo tentoraz navrhnutých 26, z nich u redakčnej rady najviac uspel najnovší, v poradí 3. zväzok edície Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – Levoča. Kniha, ktorú vydal s podporou Ministerstva kultúry SR Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v spolupráci s vydavateľstvom Slovart, spol. s r. o. Bratislava, je dielom rozsiahleho kolektívu pamiatkarov.

V kategórii Menšie publikácie – periodická tlač (17 nominácií) udelili výročnú cenu dvojmesačníku Záhorie, ktorý už 25 rokov vydáva Záhorské múzeum v Skalici. V kategórii Obnova získali ocenenie Ivan Staník, Pavel Ďurko, Jana Gregorová, Peter Grznár, Milan Kazimír, Krajský pamiatkový úrad Trnava a mesto Trnava za dlhodobú a koncepčnú pamiatkovú obnovu a adaptáciu národnej kultúrnej pamiatky Mestské opevnenie.

V príbuznej kategórii Reštaurovanie (sedem nominácií) cenu získal popredný slovenský reštaurátor Jozef Dorica za reštaurovanie Rotundy sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici s nálezmi z 9. storočia. Spomedzi deviatich navrhovaných v kategórii Akcia – dlhodobé podujatia – projekty sa nositeľom ceny stalo Ponitrianske múzeum za realizáciu cyklu animačných podujatí Požitavské výročné obyčaje v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach. V kategórii Film – video – multimédiá – internet, obsadenej tromi nomináciami, sa laureátom stalo SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku za dokumentárny videofilm "Nevinní vinníci. Gemerčania v sovietskych lágroch."

Mimoriadne ocenenie dostali dve výstavy. Slovenské národné múzeum pripravilo v prezidentskom paláci Quirinale v Ríme výstavu "Poklady gotiky zo Slovenska. Umenie neskorého stredoveku", u ktorej ocenili najmä významný podiel na reprezentácii našej kultúry v roku slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Pamiatkový úrad SR v spolupráci s viacerými spoluorganizátormi pripravil na Bratislavskom hrade (s reprízou vo Východoslovenskom múzeum v Košiciach) výstavu Dedičstvo Karola Veľkého, u ktorej ocenili jej podiel na objasňovaní európskeho kontextu slovenskej kultúry od včasného stredoveku.

DEKD sú významným celoeurópskym podujatím organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 50 účastníckych štátoch. Slovenská republika sa pripojila k organizátorom DEKD v roku 1993.