< sekcia Regióny

Trnavčania môžu pripomienkovať viaceré návrhy zmien územného plánu

Trnava, ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Návrhy sa týkajú budúcej bytovej výstavby v šiestich lokalitách, úprav v centrálnej mestskej zóne s cieľom vytvoriť lepšie podmienky pre dopravu a vybudovania novej skládky odpadu.

Trnava 3. septembra (TASR) – Trnavčania môžu do 3. októbra vznášať pripomienky k návrhom zmien územného plánu mesta Trnava, ktoré radnica zverejnila na svojom webe. Návrhy sa týkajú budúcej bytovej výstavby v šiestich lokalitách, úprav v centrálnej mestskej zóne s cieľom vytvoriť lepšie podmienky pre dopravu a vybudovania novej skládky odpadu. Verejné prerokovanie spojené s odborným výkladom sa uskutoční 25. septembra 14.30 h v zasadačke mestského zastupiteľstva.

Trnavskí poslanci povolili spracovanie návrhov v územnom pláne mesta Trnavy vzhľadom na požiadavky na bytovú výstavbu, potrebu zapracovať podrobnejšie riešenia v rámci centrálnej mestskej zóny aj budúcej obytnej zóny Trnava – Prúdy a vybudovať nové zariadenie odpadového hospodárstva.

Návrhy zmien v súvislosti s bytovou výstavbou sa týkajú Alžbetinho parku na Ulici Ferka Urbánka, Ulice Pavla Mudroňa, Coburgovej, Hattalovej a Koniarkovej ulice a budúcej obytnej zóny pri Orešianskej ceste. Informovala o tom Elena Ursinyová z úseku komunikácie na trnavskej radnici. V návrhu súvisiacom s budúcou obytnou zónou pri Orešianskej ceste sa počíta nielen s bytovou výstavbou, ale aj s občianskym vybavením. Navrhované zmeny v centrálnej mestskej zóne majú napríklad umožniť vhodnejšie trasovanie mestskej autobusovej dopravy, zlepšiť možnosti parkovania vybudovaním viacpodlažných parkovísk a rozšíriť sieť cyklistických trás.

Budúce zariadenie odpadového hospodárstva by malo vyrásť na severnom okraji skládky na Zavarskej ceste s dôrazom na ekologické spracovanie a zhodnocovanie v zmysle nových nariadení Európskej únie. Jeho súčasťou majú byť aj plochy izolačnej zelene. Dôvodom na výstavbu novej skládky je skutočnosť, že kapacita súčasnej skládky bude do roku 2028 vyčerpaná.