< sekcia Regióny

Trnavská univerzita bude voliť nového rektora

Trnavská univerzita, archívne foto Foto: TASR

Akademický senát (AS) TU vyhlásil voľby kandidáta na funkciu rektora na obdobie rokov 2019 až 2023 s tým, že podávanie návrhov je do piatka 1. marca.

Trnava 27. februára (TASR) – Trnavská univerzita (TU) bude voliť nového rektora. Po naplnení dvoch funkčných období odchádza z postu Marek Šmid, ktorý bol prvýkrát do funkcie zvolený v roku 2011 a následne v roku 2015, je v poradí piatym rektorom obnovenej TU.

Akademický senát (AS) TU vyhlásil voľby kandidáta na funkciu rektora na obdobie rokov 2019 až 2023 s tým, že podávanie návrhov je do piatka 1. marca. Voľba sa uskutoční 14. marca v aule Pazmaneum. Podľa štatútu TU právo navrhovať najviac jedného kandidáta na túto funkciu majú akademické senáty fakúlt, členovia akademického senátu univerzity, rektor a dekani, členovia správnej rady univerzity, členovia akademickej obce univerzity. Kandidáti by mali najneskôr päť dní pred konaním voľby predložiť AS TU koncepciu rozvoja univerzity a jej riadenia.