< sekcia Regióny

Trnavský archív pripomína Nežnú revolúciu výstavou dokumentov

Demonštrácia na námestí SNP v Bratislave Bratislavské námestie SNP počas povolenej manifestácie študentov a ďalších obyvateľov hlavného mesta Slovenska 22. novembra . Foto: ČSTK - Vladimír Benko

K nahliadnutiu sú programové vyhlásenia občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu a koordinačného výboru slovenských vysokoškolských študentov, ktoré sa čítali na mítingoch.

Trnava 20. novembra (TASR) – Príspevkom Štátneho archívu (ŠA) Trnava k téme Nežnej revolúcie je výstava s názvom ...vtedy v Novembri.... Archív na nej sprístupnil dokumenty pochádzajúce z viacerých zdrojov, k jej zaujímavostiam patrí podpora speváka Miroslava Žbirku, ktorý počas agitačnej návštevy Trnavy v rýchlosti napísal na titulnú stranu novín Trnavská verejnosť svoje telefónne číslo. Pre návštevníkov bude podľa informácie riaditeľky ŠA Júlie Ragačovej výstava prístupná do začiatku februára 2020.

Vystavená kronika mesta Trnava sa k novembrovým udalostiam postavila opatrne. Zápis, voči ktorému sa už pred viacerými rokmi ohradili aj aktéri Nežnej v Trnave, hovorí o protestoch ako prejavoch „súčasného spoločenského diania“. Kronika obsahuje aj zápis o návšteve Václava Havla v pamätnej knihe mesta s datovaním jún 1990. Na stránke vyzdobenej ornamentom však Havlov podpis chýba. Trnavu nikdy podľa pamätníkov nenavštívil, iba ňou prešiel a jeho auto smerovalo ďalej do Bratislavy.

"Vystavili sme okrem iného zápisnice z rôznych štádií revolúcie, ktoré pochádzajú z okresného národného výboru v Trnave, mestského národného výboru z Vrbového i Trnavy i miestnych výborov v obciach, ktoré odzrkadľujú situáciu," uviedol pre TASR Jakub Roháč z oddelenia spracúvania archívnych dokumentov ŠA. Zaradená je celoslovenská i miestna dobová tlač, priestor dostali na dokreslenie doby samizdaty, časopis Ateizmus i metodická príručka pre zaraďovanie členov a kandidátov komunistickej strany a napríklad aj mávadlá.

K nahliadnutiu sú programové vyhlásenia občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu a koordinačného výboru slovenských vysokoškolských študentov, ktoré sa čítali na mítingoch. "Začínali spievaním hymnickej piesne Kto za pravdu horí – text sa prepisoval a rozširoval medzi účastníkmi mítingov – jeden z exemplárov je aj na výstave. Osobitnú pozornosť si zaslúžia materiály moderátora novembrových mítingov v Trnave – herca Vladimíra Oktávca – jeho 'scenáre' ako základná osnova všetkých podujatí. Mítingy v Trnave svojou prítomnosťou podporili mnohé známe tváre – spomeňme aspoň Zuzanu Kronerovú, Juraja Nvotu, Petra Šimuna, Stanislava Štepku, Mariána Geišberga a mnohých ďalších," doplnila riaditeľka trnavského archívu.

Výstava je súčasťou projektu Vďační za slobodu, v rámci ktorej pripravil ŠA aj besedu s aktérmi Novembra '89 v Trnave – hercom Vladimírom Oktávcom, režisérom Jurajom Nvotom, lekárom Bohumilom Chmelíkom a tiež chrámový koncert.