Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 24. marec 2023Meniny má Gabriel
< sekcia Regióny

Trnavský kraj počíta s optimálnou sieťou ambulancií

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Predpokladom vytvorenia optimálnej siete ambulantných zariadení je rozšírenie kompetencií kraja

Trnava 1. februára (TASR) - Rozvoj dlhodobej starostlivosti, starostlivosti o duševné zdravie, ako aj stabilizácia počtu zdravotníckych pracovníkov patrí k šiestim prioritám Stratégie rozvoja zdravotníctva na území Trnavského kraja v rokoch 2023 až 2027, ktorú v závere januára verejne prerokovali na Úrade Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Dokumentom sa budú následne zaoberať krajskí poslanci na jednom zo svojich najbližších zasadnutí.

"Nastavenie systémových opatrení na podporu zabezpečenia kvalitnej a dostupnej zdravotnej a lekárenskej starostlivosti sa ukazuje ako nepostačujúce. Z tohto dôvodu sme považovali za potrebné analyzovať aktuálny stav a pripraviť návrhy na jeho zlepšenie," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. Pri príprave dokumentu vychádzali zo zozbieraných dát a zohľadnili aktuálne národné aj medzinárodné politické rámce. "Realizácia navrhovaných opatrení, s ktorými počítame aj v programovom vyhlásení TTSK v tomto volebnom období, prispeje predovšetkým k vytvoreniu optimálnej siete ambulantných zdravotníckych zariadení," uviedol Viskupič.

Dokument bol podľa riaditeľky odboru zdravotníctva Úradu TTSK Lucie Šmidovičovej vypracovaný tak, aby bol implementovateľný. Hlavným cieľom bolo navrhnúť spôsob zabezpečenia rovnakého a včasného prístupu ku kvalitnej, udržateľnej a finančne dostupnej zdravotnej starostlivosti. Konkrétne ide o rozvoj zdravotníckej infraštruktúry či aplikáciu poznatkov z výskumu a vývoja pri zavádzaní diagnostických a liečebných postupov. "Pracovali sme aj s návrhmi inovatívnych opatrení a smart riešení," uviedla.

Predpokladom vytvorenia optimálnej siete ambulantných zariadení je rozšírenie kompetencií kraja, ale napríklad aj vyčlenenie financií na poskytovanie motivačných nástrojov pre lekárov a študentov medicíny. Novelu príslušného zákona presadzuje v mene všetkých Združenie samosprávnych krajov SK 8.

K prioritám patrí aj zatraktívnenie zdravotníckych povolaní a rozšírenie kapacít dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti cez agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti a siete mobilných hospicov. Dôležitou časťou je aj oblasť podpory duševného zdravia, kde plánuje TTSK vybudovať psychiatrické stacionáre. Predpokladané náklady financovania priorít sú v hodnote takmer päť miliónov eur, budú vyčlenené z rozpočtu kraja i externých zdrojov. Počíta sa najmä s využitím Európskych štrukturálnych a investičných fondov a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti SR.