Quantcast
< sekcia Regióny

Trstená predáva dva jednoizbové byty formou obchodnej verejnej súťaže

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Doboš

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do polovice júna tohto roka. Obhliadky budú robiť počas pracovných dní.

Trstená 10. mája (TASR) – Mesto Trstená predáva dva jednoizbové byty na sídlisku Západ. Vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do polovice júna tohto roka.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj bytov v bytovom dome s. č. 1139. Tiež zastavané plochy a nádvoria s výmerou 994 štvorcových metrov, spoluvlastnícke podiely na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a na pozemku zastavanom bytovým domom. "Kritériom na hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna suma, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna kúpna cena v súťažných podmienkach," uvádza mesto Trstená.

Obhliadky budú robiť počas pracovných dní 11. mája, 18. mája, 25. mája a 1. júna 2022. Konkrétny čas obhliadky je potrebné dohodnúť vopred.