< sekcia Regióny

Trnavský kraj zrekonštruuje priestory SOŠ v Senici

Ilustračné foto. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Za získané financie budú rozšírené priestory na praktickú výučbu skupiny odborov cukrár – kuchár, čo prispeje k skvalitneniu a zatraktívneniu tohto typu štúdia.

Trnava 2. júla (TASR) – Trnavský samosprávny kraj získal z eurofondov prostriedky na výstavbu modernej odbornej učebne na Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách Senica. TASR informovalo komunikačné oddelenie TTSK.

Za získané financie budú rozšírené priestory na praktickú výučbu skupiny odborov cukrár – kuchár, čo prispeje k skvalitneniu a zatraktívneniu tohto typu štúdia. Celkové náklady na výstavbu novej odbornej učebne predstavujú sumu 84 564,98 eur a jej predpokladané uvedenie do prevádzky je v máji budúceho roku.

V máji tohto roku kraj získal z eurofondov 4,2 milióna eur na mimoškolskú činnosť žiakov, doplnkové vzdelávanie učiteľov vrátane ich finančnej podpory a na modernizáciu počítačových učební 14 škôl. Finančné prostriedky na realizáciu týchto projektov získala samospráva z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

V aktuálnom programovom období sú tieto prostriedky čerpané regionálnymi samosprávami, predovšetkým cez Integrovaný regionálny operačný program. Určené sú na zaistenie bezpečnej a ekologickej dopravy v regiónoch, zlepšenie kvality života obyvateľov s dôrazom na životné prostredie, či na uľahčenie prístupu k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám.