Quantcast
< sekcia Regióny

V Trnavskom kraji najčastejšie vykurujú byty obnoviteľnými zdrojmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta

Na vykurovanie sa využíva najmä energia biomasy, keďže v Zelenči sa nachádza bioplynová stanica, ktorá zabezpečuje energetické zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v Trnave a okolí.

Trnava 30. marca (TASR) - Najmenší počet a podiel bytov v rámci Slovenska má Trnavský kraj. Vyplýva to z údajov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. K 1. januáru minulého roka bolo na území kraja spolu 242.376 bytov, čo predstavuje 10,8 % z celkového počtu bytov v SR. Informovala o tom tom hovorkyňa pre SODB 2021 Jasmína Stauder.

Počet bytov v porovnaní s predchádzajúcim sčítaním v roku 2011 vzrástol o 35.389 (o 17,1 %). „Takmer polovica všetkých bytov na území Trnavského kraja pripadala na okresy Trnava a Dunajská Streda (46,1 %). V okrese Trnava bolo 56.172 bytov, čo je 23,2 % všetkých bytov v kraji. Najmenší počet mal okres Hlohovec (18.145, 7,5 %). Najvyšší prírastok bytov za posledných 10 rokov bol zaznamenaný v okrese Dunajská Streda (11.996, nárast o 27,6 %).

Najčastejším spôsobom vykurovania bytov v kraji bolo ústredné kúrenie lokálne. Má ho 124.092 bytov, čo predstavuje 51,2 %. „Trnavský kraj sa stal jediným krajom SR s takýmto podielom,“ konštatovala hovorkyňa. Bez kúrenia bolo 1420 bytov (0,6 %). Lokálne ústredné kúrenie prevládalo vo všetkých okresoch Trnavského kraja, najviac v okrese Dunajská Streda (31.589, 57 % všetkých bytov v okrese), najmenej v okrese Skalica (7734, 41,1 % všetkých bytov v okrese).

Prevládajúcim zdrojom energie na vykurovanie bol plyn (69,8 %, 169.154 bytov). „Trnavský kraj môžeme považovať za dobrý príklad toho, ako sa dajú vo vyššej miere využiť obnoviteľné zdroje energie na vykurovanie bytov. So svojimi 27,5 % mal v rámci SR najvyšší podiel. Takýmto spôsobom sa vykurovalo 33.348 bytov. Z toho viac ako polovica bytov sa nachádzala v okrese Trnava (20.572),“ uviedla Stauder.

Na vykurovanie sa využíva najmä energia biomasy, keďže v Zelenči sa nachádza bioplynová stanica, ktorá zabezpečuje energetické zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v Trnave a okolí. Ďalej sa vo veľkom využívajú tepelné čerpadlá, ktoré sa používajú na vykurovanie administratívnych a štátnych budov. Takýmto spôsobom bolo v Trnave vykurovaných 19.735 bytov (67,4 %), v Jaslovských Bohuniciach 582 (66,4 %) a Hlohovci 4254 (46,5 %). Vo všetkých okresoch kraja bola viac ako polovica bytov vykurovaná plynom. V ôsmich obciach žiadny byt nepoužíval na kúrenie plyn, byty boli najčastejšie vykurované pevným palivom alebo elektrinou.

„Vybavenosť bytu vodovodom je aj v Trnavskom kraji štandardom,“ uviedla Stauder. Nachádzal sa v 97,5 % bytov (236.397). Z celkového počtu s vodovodom ho malo zo spoločného zdroja 206.075 bytov. Ostatné byty mali síce vodovod priamo v byte, ale z vlastného zdroja. Bez vodovodu bolo 0,8 % bytov (1938). Nie všetky byty, ktoré ním boli vybavené, mali aj splachovací záchod. V rámci kraja mal okres Trnava najvyšší počet a podiel bytov s vodovodom priamo v byte (55.251 bytov, 23,4 %). Napríklad v obci Tekolďany mali všetky byty napojené na vodovod zásobovanie vodou riešené vodovodom v byte zo spoločného zdroja.