< sekcia Regióny

UCM otvorila pracovisko pre oblasť pozitrónovej emisnej tomografie

Univerzita sv. Cyrila a Metoda. Foto: Facebook

Cieľom je spoločné využívanie zariadenia – mikroPET, umožňujúceho realizovať výskumné aktivity predovšetkým v oblasti biomedicínskej chémie, farmácie, rastlinnej biológie a medicínskej diagnostiky.

Špačince/Trnava 16. októbra (TASR) - Výskumné pracovisko pre oblasť pozitrónovej emisnej tomografie otvorili v utorok v Špačinciach pri Trnave na pôde Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda. Je spoločnou platformou školy a spoločnosti BIONT a.s., Bratislava. Cieľom je spoločné využívanie experimentálneho zariadenia – pozitrónového emisného tomografu mikroPET, umožňujúceho realizovať výskumné aktivity predovšetkým v oblasti biomedicínskej chémie, farmácie, rastlinnej biológie a medicínskej diagnostiky.

Podľa informácií Nikolety Uherčíkovej z oddelenia práce s verejnosťou UCM ide o jediný prístroj tohto druhu na Slovensku, a to nielen v rámci vysokého školstva. Na otvorení sa zúčastnili zástupcovia ministerstva školstva, UCM a predstavitelia spoločnosti BIONT a.s.

Fakulta prírodných vied má nadviazanú spoluprácu s mnohými významnými slovenskými a zahraničnými univerzitami a pracoviskami v Nemecku, USA, Ukrajine, Poľsku, Fínsku, Rakúsku, Japonsku, Litve, Chorvátsku, Srbsku, Českej republike. Okrem výučby akreditovaných študijných programov je fakulta zacielená a úspešná v oblasti výskumu, ktorý sa realizuje vo viacerých výskumných laboratóriách. Medzi významné unikátne pracoviská patria laboratóriá biofotonických technológií, geografických informačných systémov, pre prácu s geneticky modifikovanými organizmami, pozitrónovej emisnej tomografie, Pracovisko rádioekológie a nukleárnej analýzy a Analyticko-diagnostické centrum ako súčasť Univerzitného vedeckého parku UCM.