< sekcia Regióny

UKF v Nitre sa opätovne stala držiteľom Zeleného certifikátu

Ilustračná fotografia. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Ten potvrdzuje, že UKF i jej fakulty pristupujú zodpovedne k ochrane životného prostredia i k správnemu triedeniu odpadov.

Nitra 17. apríla (TASR) – Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre sa opäť stala držiteľkou takzvaného Zeleného certifikátu. Ten potvrdzuje, že UKF i jej fakulty pristupujú zodpovedne k ochrane životného prostredia i k správnemu triedeniu odpadov.

Zelený certifikát a k nemu prislúchajúce logo dostala nitrianska univerzita za elektroodpad, použité prenosné batérie a akumulátory, ktoré odovzdala v minulom roku. „Triedenie a recyklácia elektroodpadu a batérií je jedným z aspektov našej všeobecnej environmentálnej zodpovednosti k okoliu a dôkazom zodpovedného fungovania školy,“ konštatuje sa v stanovisku univerzity.

UKF v Nitre má zadefinované ciele v oblasti environmentálnej politiky vo svojom dlhodobom zámere na roky 2019 – 2025. „Jedným z aktuálne realizovaných cieľov je aj stavebná úprava objektov Študentského domova (ŠD) Brezový háj a spoločenskej prístavby ŠD Zobor, ktoré sa tak zaradia do energetickej triedy A1 a získajú označenie ultranízkoenergetické budovy,“ uviedla Jana Černáková z UKF.

Zelený certifikát UKF v Nitre udelila spoločnosť SEWA Bratislava, ktorá je v tejto oblasti autorizovanou organizáciou. „Získanie Zeleného certifikátu by v kontexte našej doby už určite nemalo byť nič výnimočné. Vnímam to ako samozrejmosť v zodpovednom správaní sa každého nášho súčasníka,“ skonštatovala kvestorka UKF v Nitre Ľubica Ehrenholdová.