Quantcast
< sekcia Regióny

UPJŠ otvorila akademický rok, súčasťou bola aj slávnostná inaugurácia

Archívna snímka z otvorenia akademického roka na UPJŠ v Košiciach. Foto: TASR/František Iván

Do nového akademického roka nastúpilo od pondelka (16. 9.) spolu 6680 študentov.

Košice 18. septembra (TASR) – Jubilejný 60. akademický rok v stredu otvorila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Súčasťou bolo aj slávnostné zhromaždenie akademickej obce univerzity, spojené s oslavami výročia jej založenia a so slávnostnou inauguráciou rektora UPJŠ Pavla Sováka.

Ako pre TASR uviedol, v poradí 12. rektor tejto univerzity má ambíciu a mandát od členov akademickej obce viesť ju tak, aby bola súčasťou európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru. Chce, aby UPJŠ bola aj naďalej výskumnou univerzitou. „Jednou z dôležitých téz môjho volebného programu je snaha o kolektívny charakter riadenia univerzity, opierajúci sa o názory osobností našej alma mater, o vízie vedenia univerzity, vedení fakúlt a univerzitných pracovísk. Taktiež na riadenie univerzity využijem spätnú väzbu od našich študentov,“ povedal.

Podľa vlastných slov urobí maximum na podporu aktivít na zvýšenie grantovej úspešnosti v európskych grantových schémach. Chce využiť potenciál univerzitných vedeckých parkov a ďalej ich budovať tak, aby UPJŠ dokázala držať krok s vyspelými univerzitami. „K tomu však potrebujeme ďalšiu podporu zdrojov z Operačného programu Výskum a inovácie. Budem rozvíjať intenzívny dialóg s Technickou univerzitou Košice (TUKE), Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach, ústavmi Slovenskej akadémie vied (SAV), reprezentáciami Košického samosprávneho kraja (KSK), mesta Košice a firiem, aby sme boli dostatočne atraktívnym mestom pre životnú kariéru mladých ľudí,“ dodal.

V oblasti vzdelávania bude UPJŠ podľa neho podporovať internacionalizáciu štúdia, interdisciplinaritu a nové inovatívne metódy vo výučbe s využitím prvkov e-learningu. Sovák považuje za jednu z prioritných úloh tiež neustále zdôrazňovanie významu kvality vzdelávacieho procesu ako jednej z hlavných úloh univerzity.

Do nového akademického roka nastúpilo od pondelka (16. 9.) spolu 6680 študentov, z toho do prvého ročníka na bakalárskom, magisterskom, spojenom stupni štúdia a doktorandskom štúdiu sa zapísalo 2211 študentov. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa univerzity Linda Babušík Adamčíková, počet študentov je oproti minulým rokom stabilizovaný a najviac uchádzačov sa hlási na doktorské študijné programy, chémiu a biológiu na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, ako aj psychológiu na Filozofickej fakulte UPJŠ.

UPJŠ v Košiciach má päť fakúlt a Ústav telesnej výchovy a športu. V aktuálnom akademickom roku ponúka viac ako 160 študijných programov. Medzi nové bakalárske študijné programy v dennej forme štúdia patria na filozofickej fakulte napríklad medzinárodné vzťahy a politológia – masmediálne štúdiá a na fakulte verejnej správy študijný program informačné technológie vo verejnej správe.