< sekcia Regióny

UVLF: K bezpečnosti potravín prispieva aj košická univerzita

Na archívnej snímke budova UVLF v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

Naším cieľom je naučiť spotrebiteľa správne chápať informácie, ktoré výrobca musí uvádzať na obale potravín, dodal Popelka.

Košice 7. júna (TASR) – Tohtoročný Svetový deň bezpečnosti potravín, ktorý si pripomíname v nedeľu, je v čase globálnej pandémie príležitosťou intenzívnejšie si uvedomiť, že bezpečnosť potravín je záležitosťou všetkých. Ako ďalej za Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach uviedla Zuzana Bobriková, podieľa sa na nej aj univerzita. Pripomenula tiež dôležitosť spotrebiteľského povedomia.

Ako povedala, aj vzhľadom na aktuálnu situáciu pri riešení následkov koronakrízy oveľa viac vnímame nízku úroveň potravinovej sebestačnosti Slovenska. Aj v súvislosti so zabezpečením kvalitných a bezpečných potravín je podľa Petra Popelku z Katedry hygieny a technológie potravín UVLF nevyhnutné vytvoriť mechanizmus na podporu udržania kvalifikovaných zamestnancov v poľnohospodárstve a potravinárstve a zabezpečiť ich ďalšie vzdelávanie, k čomu prispieva i univerzita.

Tá podporuje kampaň Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorá upozorňuje na mikrobiologické a chemické kontaminanty v potravinách. Pozornosť podľa Popelku treba venovať všetkým potravinám, keďže môžu byť zdrojom alimentárnych nákaz, a to v celom rozsahu potravinového reťazca. „Treba si uvedomiť, že ak nebudeme zodpovední v dodržiavaní hygienických požiadaviek, tak ako ich definujú aktuálne právne predpisy, môže dôjsť k poškodeniu zdravia či dokonca k stratám na životoch. Slovenská republika ako súčasť Európskej únie sa zaviazala dodržiavať zásady, ktoré zakazujú uvádzať na spoločný trh potraviny ohrozujúce zdravie spotrebiteľov,“ pripomenul s tým, že súčasťou kontroly týchto zásad sú aj absolventi UVLF.

Limitujúcim faktorom zodpovednosti je podľa neho nedostatok informácií týkajúcich sa bezpečnosti a kvality potravín pre bežného spotrebiteľa. Vzdelávanie spotrebiteľov predstavuje cestu k zlepšeniu spotrebiteľského povedomia. „Univerzita môže v tejto oblasti zohrávať významnú úlohu. Naším cieľom je preto naučiť spotrebiteľa správne chápať informácie, ktoré výrobca musí uvádzať na obale potravín. Na ich základe sa potom môže rozhodnúť, akú potravinu si kúpi,“ dodal Popelka.

Univerzita má aktuálne 72 študentov v šesťročnom doktorskom programe hygiena potravín, v bakalárskom programe bezpečnosť krmív potravín 29 a v magisterskom programe trh a kvalita potravín 28 študentov. V nasledujúcom akademickom roku plánujú prijať na štúdium 50 uchádzačov v programe hygiena potravín, ďalších 40 v programe bezpečnosť krmív a potravín a 20 uchádzačov na štúdium trhu a kvality potravín.