< sekcia Regióny

UVLF rozvíja spoluprácu s policajnými kynológmi a hipológmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Spolupracovať budú napríklad pri vypisovaní tém záverečných, bakalárskych a diplomových prác.

Košice 16. septembra (TASR) – Vzájomná spolupráca Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach a odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru (PZ) je predmetom zmluvy, ktorú uzavreli univerzita a Ministerstvo vnútra (MV) SR. V stredu sa na pôde UVLF uskutočnilo jej oficiálne odovzdanie a prevzatie.

"Zmluva upravuje podmienky spolupráce a spoločného postupu pri zvyšovaní kvality vzdelávacieho procesu a vedeckovýskumnej činnosti na UVLF a uplatňovaní najmodernejších poznatkov získaných spoluprácou v oblasti chovu, veterinárnej starostlivosti a výcviku služobných psov a koní v podmienkach MV SR," informovala TASR hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková.

Univerzita, policajní kynológovia i jazdná polícia sa budú navzájom podporovať predovšetkým v oblasti vzdelávania formou prednášok pre policajtov a absolvovaním odbornej praxe študentov kynológie či študijného programu vzťah človek – zviera a jeho význam v canisterapii a hipoterapii. Spolupracovať budú aj pri vypisovaní tém záverečných, bakalárskych a diplomových prác, podieľať sa budú na vypracovávaní ich odborných posudkov a hodnotení. UVLF poskytne súčinnosť pri výcviku jazdcov a služobných koní, umožní zamestnancom odboru kynológie a hipológie Prezídia PZ účasť na svojich konferenciách, školeniach, seminároch a odborných podujatiach.

"Zmluva je pokračovaním našej dlhoročnej spolupráce s odborom kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru ako celku, ale najmä s oddelením jazdnej polície so sídlom v Košiciach. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie je vysoko špecializované pracovisko zabezpečujúce zdravotnú starostlivosť aj o služobné zvieratá Policajného zboru," uviedla rektorka UVLF Jana Mojžišová.

Podľa zástupcu riaditeľa odboru kynológie a hipológie Prezídia PZ Mariana Charváta podpis zmluvy spečatil dlhodobé spoločné pôsobenie v oblasti spolupráce smerujúcej k zachovaniu zdravia služobných zvierat. Tie sú následne schopné plniť úlohy vyplývajúce z aktuálnych požiadaviek Policajného zboru. "Veterinárna starostlivosť a výcvik služobných zvierat poskytuje základ pre kvalitnú vzájomnú kooperáciu zvieraťa so psovodom alebo jazdcom," povedal.