< sekcia Regióny

Univerzita Komenského pripravuje Centrum aktívneho starnutia

Ilustračná snímka Foto: TASR/Dušan Hein

Zariadenie má poskytovať pohybové programy, rehabilitačné procedúry a vzdelávanie seniorov v oblasti zdravého životného štýlu so zameraním na celkové zlepšenie kvality ich života.

Bratislava 22. februára (TASR) – V areáli Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského (FTVŠ UK) v Bratislave pribudne Centrum aktívneho starnutia. Zariadenie bude orientované na poskytovanie preventívnych a liečebných pohybových programov a rehabilitačných procedúr a vzdelávanie seniorov v oblasti zdravého životného štýlu so zameraním na celkové zlepšenie kvality ich života. TASR to potvrdil odborný garant projektu Dušan Hamar.

Súčasne bude zariadenie slúžiť ako výskumné centrum v oblasti zdravotných účinkov pohybovej aktivity seniorov a pilotné pracovisko pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov činných v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti o seniorov. "Zaoberať sa bude aj propagáciou a výchovou k zdravého spôsobu života pre širokú verejnosť. V rámci vzdelávacích aktivít bude poslaním centra zmena, z dnešného pohľadu už nesprávnych názorov na vhodné formy pohybových aktivít, najmä nedostatočné využívanie silových cvičení v kategóriách seniorov," priblížil Hamar.

V rámci areálu FTVŠ UK bude vybudovaný dvojpodlažný objekt. "Bola vyhotovená projektová dokumentácia a po rokovaniach a schvaľovacích procesoch vydané stavebné povolenie. V súčasnosti sa realizuje pod gesciou oddelenia pre verejné obstarávanie UK výberové konanie na zhotoviteľa stavby," povedal s tým, že začatie stavebných prác sa predpokladá v druhej polovici roka s termínom ukončenia do konca roku 2022.

"Vhodné formy pohybovej aktivity sú popri správnych stravovacích návykoch najdôležitejšou súčasťou preventívnej medicíny. Osobitne to platí pre seniorský vek, v ktorom okrem zvýšeného výskytu chronických ochorení dochádza k postupnému zhoršovaniu funkčných schopností jednotlivých orgánových systémov," povedal odborný garant projektu. Úbytok vytrvalostných a najmä silových schopností sa podľa neho prejavuje zvyšovaním subjektívneho vnímania námahy pri bežných aktivitách každodenného života s tendenciou k znižovaniu objemu pohybovej aktivity a sklonu k sedavému spôsobu života. "V extrémnych, ale ani zďaleka nie zriedkavých prípadoch to vedie k strate samostatnosti a vzniku závislosti od okolia. Okrem výrazného zhoršenia kvality života to vedie aj k zvýšeným nárokom na starostlivosť s ekonomickými dôsledkami na systém sociálneho zabezpečenia," uviedol Hamar.

"Skúsenosti zo sveta, ako aj výsledky výskumných projektov z nášho pracoviska presvedčivo ukazujú, že takýmto negatívnym dôsledkom starnutia možno veľmi účinne predchádzať, či ich dokonca zvrátiť vhodnými programami pohybovej intervencie," priblížil Hamar. Takýmto prístupom sa podľa neho nielen zlepší individuálna kvalita života, ale z celospoločenského hľadiska sa dosiahne aj úspora nákladov na sociálnu starostlivosť. Ako dodal, problémom zostáva nedostatočná osveta, najmä pretrvávajúci rezervovaný prístup k silovým cvičeniam, ako aj nedostatočné podmienky pre vykonávanie vhodných foriem pohybovej aktivity. "Ambíciou projektu Centra aktívneho starnutia je začať meniť tradičné spoločenské povedomie, že seniorsky vek má byť obdobím pokoja a 'šetrenia sa' a dosiahnuť, aby sa vhodné formy stali široko akceptovaným a verejne podporovaným prostriedkom na zlepšovanie kvality života seniorov," uzavrel.