Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 25. marec 2023Meniny má Marián
< sekcia Regióny

V Bratislave protestovali proti LNG terminálu

Aktivisti z Greenpeace Slovensko a ďalších organizácií jazdia počas protestnej cyklojazdy spojenej s kajakovým protestom, ktorými verejne vyjadrili nesúhlas s plánovanou výstavbou plynového LNG terminálu v bratislavskom verejnom prístave 14. júla 2021. Foto: TASR – Martin Baumann

Slovenský plynárenský a naftový zväz odmieta tvrdenia, že zemný plyn a skvapalnený zemný plyn sú palivá porovnateľné, z hľadiska ich environmentálnych vplyvov, s palivami ako nafta a uhlie.

Bratislava 15. júla (TASR) – Klimatická kríza plyn nepotrebuje bolo heslo stredajšieho protestu desiatok aktivistov z Greenpeace Slovenskoai ďalších organizácií proti terminálu pre LNG (skvapalnený zemný plyn). Spoločnosť Verejné prístavy ho plánuje postaviť v bratislavskom verejnom prístave.

Aktivisti odmietajú výstavbu terminálu, ako aj akejkoľvek ďalšej fosílnej infraštruktúry. Investor protest rešpektuje, zmyslu nátlakových akcií však nerozumie. Pred pár dňami sa totiž na požiadanie Greenpeace uskutočnila na túto tému odborná diskusia.

Aktivisti v stredu protestovali na kajakoch na Dunaji. Uskutočnila sa aj protestná cyklojazda. Navrhovaný terminál podľa nich podkopáva klimatické ciele.

„Potrebujeme odklon od fosílnych palív, a nie LNG terminály, ktoré nás pripútajú k ich využívaniu na desaťročia. Používať verejné financie na fosílnu plynovú infraštruktúru je neprípustné. Plyn je jednou z príčin klimatickej krízy, a nie jej riešením," skonštatovala riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková.

Argument investora o znižovaní emisií skleníkových plynov označila organizácia za zavádzajúci a terminál v blízkosti centra, obytných štvrtí a rafinérie vníma aj ako bezpečnostné riziko. Podporovaním fosílneho plynu sa podľa aktivistov docieli len zrýchlenie a zhoršenie klimatickej krízy. „Pre emisie metánu je totiž zemný plyn porovnateľne škodlivý ako uhlie," tvrdia.

Vybudovanie terminálu LNG v bratislavskom prístave je podľa spoločnosti Verejné prístavy už niekoľko rokov zaradené medzi národné projekty z oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry.

„Z vypracovanej štúdie realizovateľnosti vyplýva, že budovanie LNG terminálov vo vnútrozemských prístavoch a využívanie tohto druhu alternatívneho paliva v dopravnom sektore predstavuje aktívne dosahovanie stanovených environmentálnych cieľov Európskej únie," argumentuje. Nevyhnutnou podmienkou ekologizácie vodnej dopravy je podľa Verejných prístavov využitie čistejších alternatívnych palív, kam podľa spoločnosti patrí aj LNG.

„LNG výrazne znižuje produkciu CO2 a neprodukuje takmer žiadne pevné častice. Zavedenie LNG zvýši kvalitu ovzdušia a zníži počet úmrtí v dôsledku jeho znečistenia. Projekt v budúcnosti ráta aj s využitím bioLNG, čo predstavuje obrovský potenciál zníženia emisií skleníkových plynov," spresnila spoločnosť. Projekt je vo fáze štúdie realizovateľnosti, ktorá je spolufinancovaná z prostriedkov EÚ. Jednotlivé jej časti boli podľa investora schválené Európskou komisiou (INEA) a taktiež Jaspers.

Slovenský plynárenský a naftový zväz odmieta tvrdenia, že zemný plyn a skvapalnený zemný plyn sú palivá porovnateľné, z hľadiska ich environmentálnych vplyvov, s palivami ako nafta a uhlie.

„Zemný plyn je síce fosílne palivo, ale jeho objektívnou výhodou je mimoriadne nízka produkcia znečisťujúcich látok vytváraných pri jeho spaľovaní a o polovicu nižšie emisie skleníkových plynov v porovnaní s tuhými palivami," uviedol.

LNG v porovnaní s dieslovými pohonmi pri lodnej alebo ťažkej nákladnej doprave produkuje podľa zväzu o 100 percent menej oxidov síry, o 99 percent menej emisií pevných látok, o 70 percent menej oxidov dusíka a o 20 percent menej oxidu uhličitého, ako stanovuje norma Euro VI.

„Odmietanie LNG ako nízkoemisnej alternatívy pri lodnej doprave znamená len zakonzervovanie súčasného stavu, keď využíva omnoho škodlivejšie palivá ako mazut alebo ťažké ropné oleje," poznamenal zväz.