Quantcast
< sekcia Regióny

V Detskom mestečku v Zlatovciach chcú optimalizovať tepelné zariadenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Celková predpokladaná hodnota zákazky na vypracovanie energetickej štúdie je 16.200 eur, lehota na predkladanie ponúk je do 14. októbra.

Trenčín 4. októbra (TASR) - Centrum pre deti a rodiny (CDR) Zlatovce (bývalé Detské mestečko) v Trenčíne chce zoptimalizovať sústavu tepelného zariadenia. Výzvu na spracovanie energetickej štúdie zverejnilo centrum vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Cieľom je vytvorenie podmienok na systémový rozvoj celej sústavy tepelného zariadenia (zdroja tepla) v správe CDR Zlatovce a zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti dodávky tepla, hospodárnosť pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla na princípe trvale udržateľného rozvoja. Dôraz kladie centrum na optimalizáciu investičných nákladov na obnovu sústavy tepelného zariadenia a ochranu životného prostredia.

"Areál CDR Zlatovce v súčasnosti je koncipovaný ako pavilónový komplex pozostávajúci z 27 objektov, ktoré sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, a zámer ich obnovy je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom," informuje centrum.

Celková predpokladaná hodnota zákazky na vypracovanie energetickej štúdie je 16.200 eur, lehota na predkladanie ponúk je do 14. októbra.