< sekcia Regióny

V hľadáčiku hasičskej prevencie budú v Trnavskom kraji školy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta

V roku 2018 vykonali príslušníci oddelení požiarnej prevencie okresných riaditeľstiev HaZZ celkovo 787 protipožiarnych kontrol, pri ktorých zistili 4584 nedostatkov.

Trnava 23. februára (TASR) – Nosnou témou požiarnej prevencie v roku 2019 v Trnavskom kraji budú školské budovy. Počas desiatich mesiacov, kedy chodia deti do škôl, budú hasiči v jednotlivých regiónoch kontrolovať stavebné riešenia školských budov, únikové cesty a stav požiarnych a požiarno–technických zariadení. Podľa vedúceho oddelenia požiarnej prevencie na Krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) SR v Trnave Róberta Simeonova sa v úvode zamerajú na základné školy, spojené s materskými školami.

Keďže je však v kraji počet školských budov vysoký, predpokladajú, že objekty stredných škôl, internátov a vysokých škôl prídu na rad v období 2020 a 2021. "Každý rok si vyberáme jednu oblasť, na ktorú si posvietime viac, ako na ostatné," uviedol Simeonov.

V roku 2018 vykonali príslušníci oddelení požiarnej prevencie okresných riaditeľstiev HaZZ celkovo 787 protipožiarnych kontrol, pri ktorých zistili 4584 nedostatkov. Z toho bolo 1491 organizačných a 3093 technických nedostatkov pri kontrole zameranej na technické zariadenia, stavebnú bezpečnosť objektov, skladovanie a manipuláciu s horľavými látkami, kvapalinami a podobne. "Okrem toho sú problematickými oblasťami, vzhľadom na počty zisťovaných nedostatkov, najmä stavebné riešenie objektov a dodržiavanie kritérií protipožiarnej bezpečnosti stavieb, kde sme našli 311 nedostatkov, a takisto vykurovanie a s tým spojená kontrola a čistenie komínov. Tam bolo zistených 44 nedostatkov," informoval Simeonov.

Pri vykonávaní protipožiarnych kontrol inšpektori v roku 2018 uložili 26 pokút právnickým a fyzickým osobám podnikateľom v celkovej výške 15.600 eur. Najviac pokút uložilo okresné riaditeľstvo HaZZ v Galante a v Senici.

Simeonov upozornil, že neoddeliteľnou súčasťou práce oddelení požiarnej prevencie je posudzovanie a vyjadrovanie sa k projektovým dokumentáciám územného a stavebného konania a účasť na kolaudáciách stavieb. "Pociťujeme každoročný nárast, vlani sme vydali 2784 vyjadrení k územnému, stavebnému a kolaudačnému konaniu. Z toho bolo 355 nesúhlasných, pričom bolo zistených 1320 nedostatkov v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb," konštatoval Simeonov.