Quantcast
< sekcia Regióny

V Karlovej Vsi schválili záverečný účet i počet poslancov

Karlova Ves, foto z archívu. Foto: TASR - Pavol Zachar

Poslanci na utorkovom rokovaní schválili aj návrh ponechať pre ďalšie volebné obdobie v miestnom zastupiteľstve 25 poslancov, ktorých budú voliť v štyroch volebných obvodoch.

Bratislava 28. júna (TASR) - Bratislavská Karlova Ves ukončila hospodárenie za rok 2021 s prebytkom vo výške 569.114 eur. Záverečný účet schválilo v utorok karloveské miestne zastupiteľstvo. Miestni poslanci tiež rozhodli o tom, že počet poslancov i volebných obvodov ostáva aj pre ďalšie volebné obdobie nezmenený.

Prebytok z hospodárenia smeruje do rezervného fondu. "Môžeme ho použiť na dofinancovanie tohtoročných investícií, najmä na dokončenie veľkých rekonštrukcií materskej školy na Kolískovej ulici a základnej školy Alexandra Dubčeka. Pomerne rozsiahlo investujeme aj do dopravy, do budovania nových chodníkov a do opráv ciest," informoval vicestarosta Branislav Záhradník.

Poslanci na utorkovom rokovaní schválili aj návrh ponechať pre ďalšie volebné obdobie v miestnom zastupiteľstve 25 poslancov, ktorých budú voliť v štyroch volebných obvodoch.

Povinnosť určiť počet volebných obvodov a počet poslancov v stanovej lehote pred voľbami stanovuje zákon o výkone volebného práva.

Zákon o hlavnom meste SR Bratislave zasa určuje, že Karlova Ves, patriaca podľa počtu obyvateľov do kategórie mestských častí s počtom obyvateľov od 30.001 do 100.000, môže mať v miestnom zastupiteľstve od 15 do 25 poslancov.

Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.