Quantcast
< sekcia Regióny

VIDEO: V Košiciach pribudla Univerzitná veterinárna nemocnica

Na snímke zľava prednostka kliniky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Alexandra Trbolová, rektorka UVLF Jana Mojžišová, primátor Košíc Richard Raši a kvestor UVLF Róbert Schréter počas slávnostného prestrihnutia pásky. Foto: TASR – Milan Kapusta

Projekt bol financovaný z Operačného programu Výskum a vývoj prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a školstva SR.

Košice 24. februára (TASR) – V areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach dnes slávnostne otvorili novú Univerzitnú veterinárnu nemocnicu (UVN). "Bude slúžiť najmä majiteľom predovšetkým spoločenských zvierat, plniť významnú úlohu z hľadiska zlepšenia kvality výučby pre našich študentov a, samozrejme, bude vytvárať aj základňu pre vedeckovýskumné aktivity v oblasti veterinárnej medicíny a jej prepojenia na biomedicínsky výskum," uviedla rektorka UVLF v Košiciach Jana Mojžišová.

Majitelia zvierat nebudú musieť podľa jej slov v rámci areálu navštevovať rôzne ambulancie. "Prídu na recepciu, do čakárne, kde ich personál potom naviguje, do ktorej ambulancie môžu vojsť podľa ich vlastnej potreby. Máme tu špecializované onkologické, oftalmologické, chirurgické, ortopedické a gynekologické ambulancie a špeciálnu miestnosť pre fyzioterapiu zvierat. Je to vysoký štandard, môžeme konkurovať klinickým pracoviskám doma i v zahraničí," doplnila Mojžišová.



Podľa nej je vysokošpecializovaná nemocnica súčasťou Medicínskeho univerzitného vedeckého parku v Košiciach (MediPark Košice). Projekt bol financovaný z Operačného programu Výskum a vývoj prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a školstva SR. Ako hlavný partner projekt realizovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a jeho ďalšími partnermi sú Technická univerzita a Neurobiologický ústav Slovenskej akadémie vied v Košiciach.

"Strategickým cieľom projektu bolo vybudovanie Univerzitného vedeckého parku MediPark ako špičkového národného a medzinárodného centra pre aplikovaný výskum a vývoj a transfer jeho výsledkov do praxe v oblasti medicíny," povedala rektorka.

Slávnostné otvorenie Univerzitnej veterinárnej nemocnice, ktorá je súčasťou Medicínskeho univerzitného vedeckého parku, sa uskutočnilo v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v piatok 24. februára 2017. Na snímke jedna z ambulancií.
Foto: TASR – Milan Kapusta


Projekt začali realizovať v júli 2013, samotná budova nemocnice bola postavená v priebehu roka 2015. V nasledujúcom období bola vybavená zdravotníckou technológiou a ostatným zariadením a vybavením. Celkové náklady na realizáciu stavby a vybavenie dosiahli výšku takmer sedem miliónov eur. Finančné krytie výstavby bolo realizované zo zdrojov EÚ – Európsky fond regionálneho rozvoja.

Prednostka Kliniky malých zvierat UVLF v Košiciach Alexandra Trbolová vysvetlila, že nemocnica bude najmä referenčné pracovisko. To znamená, že súkromní veterinárni lekári do nej budú môcť posielať pacientov, ktorí majú komplikácie alebo si vyžadujú špeciálne operačné zákroky s následnou krátkodobou, prípadne dlhodobou hospitalizáciou a monitoringom pacienta. Zvieracím pacientom bude k dispozícii nonstop, s urgentným príjmom po 18.00 h.

Slávnostné otvorenie Univerzitnej veterinárnej nemocnice, ktorá je súčasťou Medicínskeho univerzitného vedeckého parku, sa uskutočnilo v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v piatok 24. februára 2017.
Foto: TASR – Milan Kapusta


"Veľkou pridanou hodnotou tohto pracoviska je, že ako jediné na Slovensku je vybavené napríklad unikátnymi inkubátormi pre malé zvieratá či špeciálnym laminárnym boxom na prípravu liekov pre onkologických pacientov, čo výrazne prispeje k zlepšeniu kvality výučby slovenských i zahraničných študentov UVLG a dostupnosti služieb pre klientov," doplnila prednostka kliniky.



Ďalšou prednosťou novootvorenej nemocnice je podľa jej slov aj jej personálne zabezpečenie. "Odborní pracovníci sa úzko špecializujú a viacerí z nich sú členmi takzvaného European College, čo sú združenia veterinárnych lekárov jednotlivých odborov, ktorí výsledkami svojej klinickej a publikačnej práce patria k špičke a pravidelne prezentujú výsledky svojej činnosti na medzinárodných kongresoch," dodala Trbolová.

"Dnešným dňom sa pre širokú verejnosť a hlavne majiteľov zvierat otvárajú perfektné podmienky na zvýšenie kvality starostlivosti o zvieratá. Samozrejme, nemôžem zabudnúť na veľmi dôležitú vedeckú bázu, ktorá sa výrazne posilňuje prácou v tomto areáli v budúcnosti," povedal rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol Sovák, ktorá je hlavným partnerom projektu.