< sekcia Regióny

V Kunerade ocenili osobnosti SNP z Rajeckej doliny

Pamätník SNP v Kunerade, archívna snímka. Foto: Wikipédia

Pri pamätníku SNP zároveň uviedli do života publikáciu Slovenské národné povstanie a odboj v Kunerade a v Rajeckej doline.

Kunerad 31. augusta (TASR) – Pietnym aktom pri pamätníku Slovenského národného povstania (SNP) v Kunerade si v sobotu pripomenuli 75. výročie SNP a ocenili jeho osobnosti z Rajeckej doliny.

Starostka obce Kunerad Monika Kavecká podotkla, že za ocenených priamych účastníkov SNP už prevzali ocenenia ich rodinní príslušníci. "Ale ocenili sme aj najstaršiu občianku, 97-ročnú Paulínku Dubeňovú. Ako 17-ročná mladá deva piekla chleba pre partizánov. A z jej rozprávaní sme sa veľa dozvedeli. Ocenili sme napríklad aj ľudí, ktorí svojím životom prinášali informácie o SNP. Pani učiteľka Jarmila Koššová, ktorá nám pomohla s myšlienkou, aby sme urobili knihu o SNP," povedala Kavecká.

Myšlienku osláv SNP v Kunerade oživilo občianske združenie (OZ) Akurad. "Ako OZ sme si uvedomovali, že význam princípov demokracie a slobody je stále aktuálny. A našou úlohou ako súčasnej generácie je, aby sme tento význam nielen chápali, ale naďalej udržiavali. A ešte umocňovali našimi životmi pre budúce generácie," uviedla predsedníčka OZ Akurad Petra Dubeňová.

Pri pamätníku SNP zároveň uviedli do života publikáciu Slovenské národné povstanie a odboj v Kunerade a v Rajeckej doline. "Doteraz nevznikla publikácia čisto čo sa týka bojov a odboja v SNP v Rajeckej doline. OZ Akurad prichádza ako prvé s dokumentovaním udalostí, bojov SNP v Rajeckej doline a v Kunerade. Uvedomovali sme si, že táto história nie je doposiaľ zdokumentovaná. A bolo nám to ľúto, lebo mnohokrát viacerí z nás videli, že v Rajeckej doline je mnoho ľudí, ktorí sú osobnosťami, majú množstvo skúseností, poznatkov a veľa toho zažili. A videli sme, že by bola škoda, keby odišli a nič tu po nich nezostalo," zdôraznila Dubeňová.

Spoluautorom publikácie je historik Kysuckého múzea v Čadci Martin Turóci. "V štyroch kapitolách mapuje hlavné momenty, súvisiace so SNP a odbojom v týchto miestach. Prvá kapitola mapuje pomery pred vypuknutím Povstania, prípravy na odboj, jednotlivé odbojové skupiny. Druhú kapitolu sme venovali životným osudom najvýznamnejšieho odbojára, aj keď nepôsobil v Rajeckej doline, Jozefa Gabčíka. Tretia kapitola je nosná, v nej sme mapovali SNP na území Rajeckej doliny. Štvrtá kapitola sa venuje obdobiu od potlačenia Povstania po nemeckom útoku 25. septembra 1944, pôsobeniu odbojových partizánskych skupín, až po oslobodenie a prechod frontu v závere apríla 1945," konkretizoval Turóci.

Podpredseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) Juraj Drotár pripomenul, že v Kuneradskom zámku bolo veliteľstvo druhej československej partizánskej brigády Milana Rastislava Štefánika, ktorej velil nadporučík Žingor. "Ale neskôr tu bolo veliteľstvo II. Slovenskej partizánskej brigády, ktorej velil Konstantin Karpovič Popov. Brigáda pod Žingorovým aj Popovovým vedením robila nesmierne ťažké výpady Nemcom do tyla a spôsobila im ťažké straty. Ale boli tu aj vojaci Beniačkového práporu zo žilinskej posádky. A spoločne s partizánmi riešili bojové úlohy," dodal Drotár.