Quantcast
< sekcia Regióny

V Logickej olympiáde v Prešove bude súťažiť vyše 2000 nadaných žiakov

Na archívnej snímke logická olympiáda na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity. Foto: TASR - Milan Kapusta

Na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove sa už od roku 2013 konajú finálové kolá Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

Prešov 18. januára (TASR) - Do jubilejného desiateho ročníka Logickej olympiády v školskom roku 2021/2022 zaregistrovali školy 2271 žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Súťaž preverí vedomosti nadaných žiakov základných škôl (ZŠ) a osemročných gymnázií.

"V kategórii A, do ktorej patria žiaci prvého až štvrtého ročníka ZŠ, bude súťažiť 1061 žiakov a v kategórii B, ktorá je určená pre žiakov piateho až deviateho ročníka ZŠ a žiakov osemročných gymnázií do 15 rokov, je zaregistrovaných 1210 intelektovo nadaných žiakov. Súťaž odštartujú školské kolá zaregistrovaných škôl. Do finále, ktoré je naplánované na apríl, postupujú víťazi školských kôl," uviedol Dušan Guman z organizačného tímu.

Na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove sa už od roku 2013 konajú finálové kolá Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Nadaní žiaci - úspešní riešitelia školských kôl - prichádzajú na finále z celej krajiny.

"Mimoriadne obľúbená súťaž je zameraná na logický úsudok, matematický a priestorový úsudok a verbálne myslenie. Súťaží sa v dvoch súťažných kategóriách. Okrem finálového kola a súťaže v logickom myslení je pre finalistov vždy pripravený zaujímavý workshop," povedal Guman.

Na archívnej snímke logická olympiáda na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity.
Foto: TASR - Milan Kapusta


V predvečer veľkého finále je pre finalistov pripravený Večer talentov. Napĺňa ho kúzelná fyzika, spoločenské hry, netradičné matematické hry, hlavolamy či rébusy. Pre rodičov a učiteľov je pripravené odborné poradenstvo, informácie o špecifikách edukácie intelektovo nadaných žiakov a konzultácie. Nechýbajú ani informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

Súčasťou súťaže je odborný seminár. Jeho cieľovou skupinou sú učitelia, psychológovia, špeciálni pedagógovia, rodičia žiakov, študenti Pedagogickej fakulty PU v Prešove i laická verejnosť. Hlavnou témou seminára sú príspevky prezentované odborníkmi z oblasti výchovy a vzdelávania nadaných žiakov.

Logickú olympiádu intelektovo nadaných žiakov pravidelne organizujú Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Odbor školstva Okresného úradu v Prešove a mesto Prešov. Súťaž patrí do portfólia projektov organizovaných celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným.