< sekcia Regióny

V Medzibodroží pribudla rozhľadňa pre milovníkov vtáctva

Foto: TASR/Pavol Remiaš

Na pozorovanie vtáctva je určená nová rozhľadňa, ktorá pribudla na brehu močiara v Strede nad Bodrogom v okrese Trebišov.

Streda nad Bodrogom 25. mája (TASR) – Na pozorovanie vtáctva je určená nová rozhľadňa, ktorá pribudla na brehu močiara v Strede nad Bodrogom v okrese Trebišov. Výhľad z nej je na časť mŕtveho ramena Bodrogu s miestnym názvom Malodňa.

"Návštevníkom poskytuje pohľad na hniezdnu kolóniu volaviek popolavých, ktoré tu hniezdia na vysokých topoľoch priamo na okraji obce, čo je raritou tohto regiónu," informoval dnes Matej Repel zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá rozhľadňu vybudovala v rámci projektu s podporou z eurofondov. "Pozorovať tu môžeme napríklad aj chavkoše nočné, beluše malé, v trstinových porastoch hniezdi trsteniarik bahenný, lyska čierna alebo kaňa močiarna a vzácne počuť aj volanie bučiaka veľkého," dodal Repel.

K obnoveniu a sprístupneniu staršej rozhľadne došlo v spolupráci s obcou a občianskym združením Leknice. Išlo o súčasť projektu Ochrana bučiaka veľkého a chochlačky bielookej v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Medzibodrožie, ktorý finančne podporili Európska únia v rámci programu LIFE Nature a Ministerstvo životného prostredia SR.

Pozorovacia veža je voľne prístupná pre verejnosť a je jednou už zo štyroch rozhľadní vybudovaných v Medzibodroží, bohatom regióne na vtáctvo a prírodné krásy. Ďalšie sú v obci Vojka, pri Beši a Čičarovciach. V neďalekom CHVÚ Senianske rybníky sa nachádza až päť rozhľadní. Vybudovali ich za účelom podpory pozorovania vtáctva, ekoturizmu a vytvárania podmienok pre udržateľný rozvoj regiónu v súlade so záujmami ochrany prírody a zvyšovania verejného povedomia.

Podľa Repela sú pozorovacie veže, informačné panely, náučné a zážitkové chodníky nástrojom, ako môžu ochranári návštevníkov cielene usmerniť mimo najohrozenejších lokalít, zabrániť neúmyselnému vyrušovaniu vtákov počas hniezdenia, ale zároveň im ukázať najzaujímavejšie miesta a vzácne vtáčie druhy. "Preto aj jedným z cieľov nášho LIFE projektu je budovanie turistickej infraštruktúry pre podporu birdwatchingu. V najbližšom čase budú v regióne inštalované nové informačné panely, odpočinkové miesta, osadené turistické značenie a pripravujeme aj zážitkový eko-chodníček," dopĺňa Repel.