< sekcia Regióny

V Nitre by mala vzniknúť nová obytná zóna s 268 bytmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Súčasťou obytnej zóny budú sadové úpravy pozostávajúce z drobnej architektúry, výsadieb vo vnútrobloku, výsadieb terás a z komunitnej záhrady.

Nitra 15. októbra (TASR) – V západnej časti Nitry v katastrálnom území Mlynárce by mala vzniknúť nová obytná zóna. Investor Dostupné bývanie Nitra, s.r.o. pripravuje výstavbu obytného súboru pozostávajúceho z piatich bytových dvojdomov, z jedného terasového bytového domu a jedného polyfunkčného objektu s garážami. V nich by malo podľa projektu predloženého na posúdenie vplyvov na životné prostredie vzniknúť 268 bytov, z toho 57 jednoizbových, 136 dvojizbových, 70 trojizbových a päť štvorizbových. Investor odhaduje, že v nich bude žiť vyše 600 obyvateľov.

Súčasťou obytnej zóny budú sadové úpravy pozostávajúce z drobnej architektúry, výsadieb vo vnútrobloku, výsadieb terás a z komunitnej záhrady. V areáli vznikne 377 parkovacích stojísk, z toho 187 vo viacúrovňovom parkovacom objekte. Predpokladaný začiatok výstavby je naplánovaný na tretí štvrťrok budúceho roka, výstavba by mala byť ukončená do konca roka 2025. Celkové náklady na výstavbu odhaduje investor na zhruba 12 miliónov eur.

Projekt vychádza z aktivít zabezpečiť v meste Nitra podmienky pre rozvoj bývania v súlade s rozvojovou koncepciou a územným plánom mesta Nitra. „Tvorba nových pracovných príležitostí v Nitre vedie k dopytu po rezidentských projektoch,“ zdôvodnil realizáciu zámeru investor. Územie, v ktorom by mal vyrásť nový obytný súbor, je v súčasnosti nezastavané, tvorí ho orná pôda a vinice. Pre rozvojové plochy obytnej zástavby v danom území bol zo strany Krajského pozemkového úradu Nitra vydaný predbežný súhlas na trvalé zábery poľnohospodárskeho pôdneho fondu.