< sekcia Regióny

V Nitre vznikne Rada seniorov

Nitriansky hrad. Foto: MP spol

Rada seniorov bude fungovať ako stály, poradný, koordinačný, ale aj iniciatívny orgán primátora mesta. Okrem záujmov dôchodcov bude riešiť aj otázky rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania.

Nitra 6. septembra (TASR) – V Nitre bude pôsobiť Rada seniorov. Jej vznik odhlasovali na svojom septembrovom rokovaní mestskí poslanci. Nový orgán bude mať za úlohu chrániť práva seniorov a zaoberať sa ich životnými potrebami.

Rada seniorov bude fungovať ako stály, poradný, koordinačný, ale aj iniciatívny orgán primátora mesta. Okrem záujmov dôchodcov bude riešiť aj otázky rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania. „V neposlednom rade sa bude zaoberať aj vytváraním dôstojných podmienok pre život v meste pre všetky vekové skupiny obyvateľstva,“ informovala radnica.

Nový orgán bude fungovať podľa schváleného štatútu, ktorý upravuje jeho pôsobenie, zloženie, orgány a organizáciu zasadnutí. Úlohou rady bude okrem iného aj spolupráca s občianskymi združeniami, fyzickými a právnickými osobami, ktoré sú orientované na presadzovanie záujmov seniorov. „Bude podporovať aj výskumnú činnosť v oblasti životných podmienok seniorov a starnutia populácie v meste,“ konštatuje radnica.

Rada seniorov mesta Nitry bude tvorená maximálne 17 členmi, z ktorých bude jeden predseda menovaný primátorom mesta spomedzi poslancov zastupiteľstva. Ostatní členovia budú z radov zástupcov seniorských organizácií, pôsobiacich na území Nitry.