< sekcia Regióny

V Nitrianskom kraji je sčítaných 32 % domov a bytov, najviac v SR

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

V Nitrianskom kraji je do sčítania zapojených celkovo 354 samospráv.

Nitra 7. augusta (TASR) – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021, ktoré realizuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR v spolupráci so samosprávami, najrýchlejšie napreduje v Nitrianskom kraji. K 31. júlu bolo na Slovensku sčítaných 20,6 percenta bytov, v Nitrianskom kraji bolo v systéme zaznamenaných takmer 32 percent domov a bytov. Podľa riaditeľky Pracoviska ŠÚ SR v Nitre Renáty Dušovej sa za prvé mesiace projektu podarilo dvom menším obciam v kraji zaznamenať do elektronického systému 100 percent domov a bytov, ďalším trom obciam už chýbajú len stotiny percent.

Do sčítania domov a bytov je zapojených všetkých 2927 obcí SR. Prvá fáza, ktorou je sčítanie domov a bytov, sa realizuje do 12. februára 2021. Po tomto termíne nastáva druhá fáza projektu - sčítanie obyvateľov. „Pre projekt je podstatné, aby boli všetky údaje aktuálne k rozhodujúcemu okamihu sčítania, čiže k 1. januáru 2021,“ zdôraznila Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR.

V Nitrianskom kraji je do sčítania zapojených celkovo 354 samospráv. Prvú fázu projektu už majú ukončenú obce Rastislavice s celkovým počtom 423 bytov a Čifáre s 258 bytmi. Podľa starostov týchto obcí je elektronický systém na sčítanie veľmi prehľadný, pracuje sa v ňom dobre. Dôležitý na rýchle sčítanie je aj poriadok v stavbách v obci a dobrý prehľad pracovníčok úradu, ktoré sčítanie zabezpečujú. Obci Starý Hrádok chýbajú do ukončenia prvej fázy sčítania stotiny percent. Podľa starostky Heleny Szabóovej je legislatívny problém s občanmi, ktorí síce v obci žijú, ale neuvádzajú si trvalý pobyt: „U nás ide zhruba o 20 ľudí, ale sme malá obec a verím, že vo veľkej obci tento problém môžu veľmi pociťovať. Sčítanie nám poskytuje prehľad a azda do budúcnosti aj legislatívne riešenie tohto problému.“

Obec Hrušovany robila prvý mesiac sčítania územnú prípravu a za druhý mesiac sčítania spracovala viac ako 61 percent bytov. Podobne postupovalo aj mesto Želiezovce, ktoré dokázalo za mesiac spracovať 30 percent bytov, pričom prvý mesiac sa venovalo len územnej príprave.

V Košickom kraji zatiaľ sčítali 14 percent domov a bytov


V Košickom kraji je do sčítania domov a bytov zapojených 461 obcí vrátane 22 košických mestských častí, za prvé mesiace sčítali okolo 14 percent. Ako prvá v kraji sčítala všetky domy obec Vyšný Čaj. TASR o tom zo Štatistického úradu (ŠÚ) SR informovala hovorkyňa pre sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder.

Uvedená samospráva už v prvom mesiaci vpísala všetky záznamy o bytoch. Celkovo ide o 96 bytov, čo predstavuje s predchádzajúcim sčítaním realizovaným v roku 2011 nárast o 12 bytov.

Z celkového počtu obcí v kraji od 1. júna do systému elektronického sčítavania postupne vstúpilo a pracuje s bytmi 52,5 percenta obcí. „V medziokresnom porovnaní je rozpracovanosť bytov na najvyššej úrovni v okrese Spišská Nová Ves (12,5 percenta). Viac ako 96 percent bytov má editovaných obec Baškovce a mestská časť Košice-Kavečany. Okolo troch štvrtín obce Boliarov, Čerhov, Krompachy a Prakovce. Viac ako polovicu obce Čaňa a Spišský Hrušov,“ uviedla riaditeľka Pracoviska ŠÚ SR v Košiciach Anna Janusová.

Ako povedal vedúci právneho oddelenia Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi Peter Štrauch, sčítanie uľahčuje elektronická forma a stratégia, ktorú zvolili. „Pracujeme od počítača i v teréne, kde si overujeme niektoré údaje, ktoré z dostupných zdrojov len ťažko získame, pretože niektoré informácie často absentujú v stavebných rozhodnutiach. Pracujeme šiesti – začali sme podľa ulíc sčítavať domy, následne bytové domy,“ spresnil.

Prvá fáza SODB 2021, realizovaná v spolupráci so samosprávami, sa zameriava na sčítanie domov a bytov. Mestá a obce počas približne deviatich mesiacov prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje zhruba o troch miliónoch bytov na Slovensku. Samotné sčítanie domov a bytov sa realizuje od 1. júna tohto roka do 12. februára 2021. Do sčítania domov a bytov sú zapojené všetky obce SR v celkovom počte 2927. K 31. júlu bolo sčítaných 20,6 percenta bytov na Slovensku. Po prvej fáze sa od 15. februára 2021 začne sčítavanie obyvateľov, trvať má do 31. marca.


Tri obce v Trnavskom kraji už sčítali všetky domy a byty

Trnavský kraj patrí medzi tri regióny na Slovensku, kde sa nateraz najrýchlejšie uskutočňuje sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB). Kým ku koncu júla bolo v SR podľa informácií hovorkyne pre SODB Jasmíny Stauder sčítaných 20,6 % bytov, v Trnavskom kraji je to 28 %, pričom tri obce sčítali už 100 % objektov. Ide o obce Chtelnica v okrese Piešťany, Šalgočka v okrese Galanta a Horné Otrokovce v okrese Hlohovec.

V kraji sa do sčítania zapojilo celkovo 251 samospráv, 43 obcí so sčítaním ešte nezačalo. "Obce, ktoré ešte nezačali pracovať v systéme, uvádzajú pracovnú vyťaženosť inými úlohami, obdobie dovoleniek, chystajú si podklady na editáciu, oslovenie správcov bytových domov," konštatovala riaditeľka pracoviska Štatistického úradu SR v Trnave Jela Gažová.

V rámci miest s počtom nad 10.000 obyvateľov má najviac, až 72,95 % sčítaných objektov okresné mesto Senica. Podľa vyjadrenia vedúcej oddelenia organizačného a vnútornej správy na mestskom úrade Ľubice Lesayovej na sčítanie vyškolili štyroch zamestnancov. "Postupne podľa ulíc nahrávame informácie do systému, pričom niektoré informácie získané z kolaudačných rozhodnutí či iných podkladov dostupných v meste pôjdeme overiť aj do terénu. Aj vďaka tomuto sčítaniu dokážeme zistiť, ako sa zmenil vzhľad objektov a ich vybavenosť za posledných desať rokov," informovala.