< sekcia Regióny

V Nitrici vybudujú kanalizáciu, v Bystričanoch ju rozšíria

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Odkanalizovania by sa tak malo dočkať 1000 alebo 1200 producentov, čo predstavuje viac ako 85 % aglomerácie.

Bystričany/Nitrica 15. augusta (TASR) - V Nitrici a Bystričanoch vybudujú novú kanalizáciu, Nitrica dostane aj dve čistiarne odpadových vôd (ČOV), Bystričany vo svojej zvýšia kapacitu. Obce v Prievidzskom okrese na tento účel využijú financie z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), informoval Matej Plánek z Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

V Nitrici vybudujú celkovo 4666,18 metra gravitačnej splaškovej kanalizácie, tiež nové ČOV pre obec a pre tamojšiu základnú školu. Odkanalizovania by sa tak malo dočkať 1000 alebo 1200 producentov, čo predstavuje viac ako 85 % aglomerácie.

Zvýšenie počtu obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd sleduje zase svojím projektom samospráva Bystričian. V pláne má rozšíriť verejnú kanalizáciu napojenú na ČOV prostredníctvom dobudovania stokových sietí a zvýšenia parametrov existujúcej ČOV cez rozšírenie jej kapacity.

Financie na tento účel schválilo obciam Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP v rámci výzvy zameranej na rekonštrukciu a budovanie vodovodov, kanalizácií, ČOV a vodárenských zdrojov. Nitrici schválil rezort pôdohospodárstva nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 3.151.294,88 eura, celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 3.317.152,51 eura. Bystričany dostanú NFP vo výške 2.587.168,43 eura, celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 2.723.335,19 eura.