Quantcast
< sekcia Regióny

V bratislavskom Novom Meste žilo viac žien, ukázalo sčítanie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Najväčšie zastúpenie, čo sa vzdelania týka, malo vysokoškolské a úplné stredoškolské vzdelanie.

Bratislava 24. januára (TASR) – V bratislavskom Novom Meste žilo o niečo viac žien ako mužov, najväčšia časť obyvateľov bola v produktívnom veku od 15 do 64 rokov. Takmer 45 percent obyvateľov bolo slobodných. Spomedzi národností bola v menšej miere zastúpená napríklad aj vietnamská, čínska, ruská či ukrajinská. Informuje o tom starosta Nového Mesta Rudolf Kusý na základe údajov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.

V mestskej časti žilo v momente sčítania 44.458 obyvateľov, z toho 52,81 percenta žien a 47,19 percenta mužov. Najväčšia skupina u mužov boli obyvatelia vo veku 38 rokov (470), u žien vo veku 36 rokov (476). Najviac obyvateľov bolo v produktívnom veku (64,86 percenta), nasledovali obyvatelia v poproduktívnom veku (18,54 percenta) a v predproduktívnom veku (16,6 percenta). "V našej mestskej časti žilo 15 žien a traja muži, ktorí mali 100 a viac rokov," podotkol Kusý.

Z údajov o rodinnom stave vyplýva, že slobodných bolo 44,73 percenta, ženatých alebo vydaných 37,03 percenta, rozvedených 9,7 percenta a 6,26 ovdovených. Najväčšie zastúpenie, čo sa vzdelania týka, malo vysokoškolské (41,89 percenta) a úplné stredoškolské vzdelanie (18,69 percenta).

Slovensko si ako krajinu narodenia uviedlo 90,13 percenta Novomešťanov, mimo územia SR sa ich narodilo 8,67 percenta. Štátnu príslušnosť SR malo 94,51 percenta, cudzincov bolo 5,44 percenta. K slovenskej národnosti sa prihlásilo 83,16 percenta obyvateľov, k maďarskej 1,73 percenta, k českej 1,01 percenta, k vietnamskej 0,62 percenta, k ukrajinskej 0,4 percenta, k ruskej 0,29 percenta či 0,18 percenta k čínskej.

Najviac obyvateľov, 44,24 percenta, bolo bez náboženského vyznania. K rímskokatolíckemu vyznaniu sa prihlásilo 34,93 percenta občanov, k evanjelickému 4,49 percenta, ku gréckokatolíckemu 1,09 percenta, k pravoslávnemu 0,61 percenta, ku kalvínskemu 0,38 percenta.

V Novom Meste bolo podľa sčítania 27.325 bytov, z čoho 80,1 percenta je v bytových domoch, 10,2 percenta rodinných domov či 7,06 v polyfunkčných budovách.