< sekcia Regióny

V novom pracovisku SIŽP v Spišskej Novej Vsi pôsobí 15 inšpektorov

Na snímke budova, v ktorej sídli stále pracovisko Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Spišskej Novej Vsi 18. októbra 2021. Foto: TASR - Maroš Černý

Inšpektori pôsobia v troch odboroch - inšpekcie ochrany vôd, inšpekcie odpadového hospodárstva a inšpekcie ochrany prírody a krajiny.

Spišská Nová Ves 18. októbra (TASR) - Zabezpečenie lepšieho dohľadu nad porušovaním zákona v oblasti životného prostredia má za cieľ nové stále pracovisko Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) v Spišskej Novej Vsi, ktoré otvorili v pondelok. V súčasnosti tam pôsobí 15 inšpektorov, ich počet by sa mal zvýšiť. Ide o pracovisko Inšpektorátu životného prostredia Košice.

"Dôvody na zriadenie boli viaceré. Jednak už jestvujúci SIŽP v Košiciach má mimoriadne veľkú územnú pôsobnosť. Pokrýva riešenie podnetov v oblasti environmentálnej kriminality ako v Prešovskom kraji, tak aj v Košickom kraji. Práve vytvorením stáleho pracoviska na Spiši sme sa rozhodli akoby odbremeniť agendu inšpektorátu životného prostredia k územiam nachádzajúcim sa v západnej časti obvodu územnej pôsobnosti. Zriadenie stáleho pracoviska bolo financované z prostriedkov Environmentálneho fondu," povedal generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo.

Inšpektori pôsobia v troch odboroch - inšpekcie ochrany vôd, inšpekcie odpadového hospodárstva a inšpekcie ochrany prírody a krajiny.

Na snímke zľava generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Ján Jenčo, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Michal Kiča a poslankyňa Národnej rady SR Mária Šofranko (OĽANO) počas odhalenia tabule stáleho pracoviska SIŽP v Spišskej Novej Vsi. 18. októbra 2021 v Spišskej Novej Vsi.
Foto: TASR - Maroš Černý


Podľa štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Michala Kiču má environmentálna protiprávna činnosť vzrastajúci trend. "Stáva sa závažnejšou a jej dosahy na životné prostredie sú neraz horšie a horšie. Posilnenie kapacít kontrolných činností je dôležité a je aj súčasťou programového vyhlásenia vlády. Pokrývame región, ktorý doteraz bol možno vzdialenejší od jednotlivých pracovísk SIŽP. Odkazujem všetkým potenciálnym znečisťovateľom práve na Spiši a v regionálnej pôsobnosti, že náš tím je pripravený a vyvinie maximálne úsilie na to, aby ich protiprávna činnosť bola postihnutá," zdôraznil Kiča.

Poslankyňa Národnej rady SR Mária Šofranko (OĽANO) víta, že SIŽP otvára stále pracovisko práve v Spišskej Novej Vsi, pretože vidí potenciál v kvalitnej spolupráci s miestnym okresným úradom a so Správou Národného parku Slovenský raj.

Prostredníctvom SIŽP rezort životného prostredia vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie. SIŽP je dvojstupňový orgán, na prvom stupni konajú inšpektoráty so sídlom v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach, jedno stále pracovisko v Nitre a teraz už aj ďalšie stále pracovisko v Spišskej Novej Vsi. Druhostupňovým orgánom je ústredie SIŽP, ktoré sídli v Bratislave.