Quantcast
< sekcia Regióny

V Prievidzi žije viac ako 25 národností

Na snímke Námestie J. C. Hronského v Prievidzi, foto z archívu. Foto: TASR Alexandra Moštková

Obyvatelia slovenskej národnosti majú v meste zastúpenie 89,86 percenta. Českú národnosť si uviedlo 0,57 percenta a maďarskú 0,3 percenta Prievidžanov.

Prievidza 25. januára (TASR) - Metropola hornej Nitry má obyvateľov viac ako 25 národností. V meste Prievidza žije najviac ľudí so slovenskou národnosťou, zastúpenie tam majú i Česi, Maďari, Ukrajinci, Kanaďan, Gréci, Číňania či Taliani. Vyplýva to z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.

K 1. januáru 2021 mala Prievidza 45.017 obyvateľov, viac tam žilo žien (51,68 percenta) ako mužov (48,32 percenta). Najviac obyvateľov bolo v produktívnom veku, najmenej medzi deťmi do 14 rokov. V meste žili k 1. januáru minulého roka i dve viac ako storočné ženy.

Viac ako 95 percent Prievidžanov sa narodilo na Slovensku. Štátnu príslušnosť SR si uviedlo 99,04 percenta obyvateľov, cudzincov bolo 0,92 percenta.

Obyvatelia slovenskej národnosti majú v meste zastúpenie 89,86 percenta. Českú národnosť si uviedlo 0,57 percenta a maďarskú 0,3 percenta Prievidžanov. Obyvatelia sa hlásia i k rómskej, ruskej, rusínskej, nemeckej, poľskej či moravskej národnosti. Podľa sčítania žije v Prievidzi i obyvateľ sliezskej a kórejskej národnosti. Inú národnosť uviedlo v sčítaní 0,16 percenta obyvateľov.

Dovedna 18.572 obyvateľov, čo predstavuje 41,26 percenta, bolo slobodných, v manželskom zväzku žilo 17.575 ľudí. Rozvedených bolo 11,97 percenta obyvateľov, vdovcov a vdov 7,29 percenta.

Najviac obyvateľov má ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou (27,45 percenta), stredné odborné vzdelanie bez maturity má 21,78 percenta Prievidžanov. Vysokú školu malo ukončených 17,22 percenta obyvateľov, naopak, bez vzdelania tam žilo 0,22 percenta ľudí. Slovenčinu ako materinský jazyk uviedlo 89,47 percenta obyvateľov.

Obyvatelia Prievidze sa najviac hlásili k rímskokatolíckej cirkvi, je ich 42,56 percenta. Nasledujú Prievidžania bez vyznania, ktorých je 42,47 percenta. Zastúpenie v meste majú i príslušníci evanjelickej cirkvi (1,65 percenta), gréckokatolíckej cirkvi (0,59 percenta). Obyvatelia sa hlásia i k reformovanej kresťanskej, pravoslávnej a metodistickej cirkvi, kresťanským zborom, apoštolskej cirkvi či baptistom. Zastúpenie majú i budhisti (0,2 percenta), hinduisti (0,04 percenta) a moslimovia (0,07 percenta).