< sekcia Regióny

V prístavbe škôlky v Spišskej Belej budú pokračovať po zime

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Na realizáciu zámeru získala radnica príspevok z fondov Európskej únie, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Spišská Belá 13. januára (TASR) - Koncom septembra minulého roka sa začali práce na prestavbe materskej školy v Spišskej Belej, pokračovať budú opäť po zime. Paula Grivalská z tamojšieho Mestského úradu uviedla, že v priebehu troch mesiacov sa zhotoviteľovi podarilo vybudovať základy prístavby v zmysle schválenej projektovej dokumentácie a zrealizovať hrubú stavbu prvého nadzemného podložia.

„Z dôvodu stavbe nevyhovujúceho počasia boli stavebné práce v decembri dočasne prerušené. Ihneď po tom, čo to klimatické podmienky umožnia, budú zhotovitelia so stavbou na Mierovej ulici č. 1 pokračovať. Na dokončenie majú ešte deväť mesiacov,“ ozrejmila Grivalská s tým, že v novej prístavbe sa vytvoria štyri oddelenia pre 84 detí, kuchyňa s jedálňou a veľká spoločenská miestnosť. Prístavbou k existujúcej časti a jej prepojením, sa vytvorí funkčný celok materskej školy s kapacitou približne 260 detí. Dispozične sa dvojpodlažný objekt prístavby bude nachádzať vo východnej časti súčasného areálu.

Na realizáciu zámeru získala radnica príspevok z fondov Európskej únie, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Celkové náklady na realizáciu stavby sú na úrovni 824.000 eur, pričom dotácia je vo výške 783.000 eur. Zvyšok financuje samospráva zo svojho rozpočtu.

„Prospešné, rozvojové stavebné aktivity si neraz vyžiadajú svoju daň v podobe záberu miesta či zelene. Modernizácii, rozšíreniu a skvalitneniu našej materskej školy takto ustúpil vyše storočný strom, ktorý rástol pri vstupe do areálu. Naprojektované stropné panely totiž nebolo možné okolo uvedeného stromu dopraviť na stavenisko. Dôvodom na výrub brestu teda nebol jeho nevyhovujúci zdravotný stav, ale blokovanie prístupu na stavenisko,“ doplnila Grivalská. Primátor mesta Jozef Kuna v tejto súvislosti navrhol odložiť hrubú časť pňa vyrúbaného stromu na jeho budúce umelecké využitie. V súčasnosti mesto rokuje s umeleckými rezbármi o zhotovení sôch z tohto dreva, ktoré budú v budúcnosti skrášľovať zvolené verejné priestranstvo v Spišskej Belej.