< sekcia Regióny

V škole v Kežmarku pribudli nové odborné učebne

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Projekt je orientovaný na zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce.

Kežmarok 26. októbra (TASR) – Tri nové odborné učebne pribudli v Základnej škole (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Nižná brána v Kežmarku. Boli financované z nenávratného finančného príspevku vo výške viac ako 136.000 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. TASR o tom informovala Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie mestského úradu v Kežmarku.

Projekt je podľa jej slov orientovaný na zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania.

Vyučovanie v odborných učebniach a laboratóriách, kde boli dodané nové didaktické pomôcky, prispeje k rozvoju pracovných zručností žiakov v oblastiach vzdelávania predmetov ako fyzika, biochémia a informatika.

"Prišli nám nové mikroskopy pre žiakov, na fyziku rôzne termodynamické súpravy, elektroinštalačné súpravy, zoologické, botanické a anatomické pomôcky, interaktívne tabule a dataprojektory, notebooky, tablety pre žiakov či 3D tlačiareň. Žiaci sa môžu vzdelávať zážitkovo a získať tým nielen manuálne zručnosti, ale aj lásku k vede. Verím, že tým pádom prilákame aj nových žiakov do našej školy," uviedol riaditeľ školy Dušan Tokarčík.

"Ako mesto sa zapájame do všetkých projektov, ktoré sa týkajú zvýšenia vzdelanosti na školách. Som veľmi rád, že aj aktuálne realizovanými projektmi sa u nás zvýši kvalita vzdelávania. Potrebujeme sa posúvať dopredu, aby naše deti získali lepší vzťah k predmetom a mali k tomu prispôsobené školské prostredie," doplnil primátor Kežmarku Ján Ferenčák.

Mesto sa na projekte podieľalo päťpercentným spolufinancovaním.