Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 18. jún 2024Meniny má Meniny má Vratislav
< sekcia Regióny

V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

Na snímke pred vysviackou spišský biskup Mons. Štefan Sečka sa zdraví s veriacimi. Spišské Podhradie - Spišská Kapitula 24. júna 2020. Foto: TASR - Milan Kapusta

Ján Kuboš sa narodil 28. februára 1966 v Trstenej. Kňazskú vysviacku prijal 18. júna 1989 v Bratislave.

Spišská Kapitula 24. júna (TASR) - V Spišskej Kapitule vysvätili v stredu nového pomocného biskupa Spišskej diecézy Jána Kuboša, ktorého do funkcie v marci vymenoval Svätý Otec František. Hlavným svätiteľom a kazateľom počas slávnostnej omše v Katedrále sv. Martina bol spišský biskup Štefan Sečka, spolusvätiteľmi boli apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Ottonello a emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Andrej Imrich.Nový pomocný biskup Ján Kuboš vidí svoju prácu v naplnení poslania vnášať Božiu lásku do života cez dobrotu a usilovať sa o spravodlivosť vychádzajúcu z pravdy. „Našou úlohou každého jedného vysväteného služobníka, zvlášť biskupa, je napĺňať misijný príkaz Pána Ježiša, to znamená ísť, učiť a naučiť sa zachovávať všetko, čo nám Pán prikázal. Ak to zjednodušíme, aby sme žili v láske," povedal Kuboš.

Biskup Sečka v homílii spomenul erb nového biskupa, v ktorom sa nachádza katedrálny chrám svätého Martina. „Nech ti pripomína tvoje spojenie a službu pre dobro Božieho ľudu Spišskej diecézy. V prvom rade ja sám sa budem opierať o tvoju ochotu, spoluprácu i radu,“ uviedol Sečka. V druhej časti erbu má nový pomocný spišský biskup monštranciu s hostiou. „Ako verný vysluhovateľ Božích tajomstiev napomáhaj veriacim, aby čím hlbšie poznali a žili tajomstvo Eucharistie, ktorá je prameňom a vrcholom celého kresťanského života. Prosím, milý spolubrat Ján, napomáhaj mi obnoviť v našej diecéze horlivý duchovný život a úprimné pristupovanie k sviatostiam,“ poprial spišský biskup.

Na svätej omši sa zúčastnila rodina a rodáci biskupa, rímskokatolícki a gréckokatolícki arcibiskupi a biskupi zo Slovenska, kráľovohradecký biskup Ján Vokál, kňazi, seminaristi, rehoľníci a veriaci ľud. Na slávnosti bol aj generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Ivan Eľko, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, poslankyne a poslanci Národnej rady SR, primátori, viceprimátori a starostovia z viacerých obcí. Všetkých hostí privítal generálny vikár Spišskej diecézy Anton Tyrol.

Ján Kuboš sa narodil 28. februára 1966 v Trstenej. Kňazskú vysviacku prijal 18. júna 1989 v Bratislave. Zastával viaceré úrady, bol kaplánom v Podolínci, Svite, Liptovskom Mikuláši, Ružomberku, farárom v Liptovskej Osade a dokonca pôsobil aj vo väzenskej pastorácii. V rokoch 1997 – 2017 bol špirituálom v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. V roku 2002 obhájil doktorát z teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2017 bol farárom a dekanom v Kežmarku a pôsobí ako sudca na Cirkevnom súde Spišskej diecézy. Hovorí plynule po francúzsky, rusky a poľsky, pasívne po taliansky a anglicky.