Quantcast
< sekcia Regióny

V Záhorskom múzeu v Skalici sprístupnia výstavu Zelené kádre

Na archívnej snímke priestory Záhorského múzea v Skalice. Foto: TASR Martin Palkovič

Výstava sa zameriava na dedinčanov a aktivistov, ktorí sa snažili roľníkom priznať právo na sebaurčenie rôznymi cestami od konca prvej svetovej vojny až po koniec druhej svetovej vojny.

Skalica 29. júna (TASR) - Záhorské múzeum v Skalici participuje na medzinárodnej výstave Zelené kádre, ktorá bude otvorená v priestoroch múzea 1. júla. TASR o tom informovalo múzeum.

Výstava sa zameriava na dedinčanov a aktivistov, ktorí sa snažili roľníkom priznať právo na sebaurčenie rôznymi cestami od konca prvej svetovej vojny až po koniec druhej svetovej vojny. "Niektorí z nich sa uchýlili k odvetnému násiliu ako sedliaci v predchádzajúcich revolúciách v minulých storočiach. Ďalší navrhovali nové formy sebaurčenia, samosprávy a viedli roľnícke politické hnutia, ktoré dramaticky expandovali po roku 1918," uviedlo múzeum.

Mnohými z týchto udalostí sa tiahlo tieňové vojenské hnutie sedliackych dezertérov Zelené kádre, ktorí sa objavovali ku koncu prvej svetovej vojny naprieč slovanskými územiami Rakúsko-Uhorska. "Hoci boli Zelené kádre začiatkom 20. rokov minulého storočia všade rozpustené, inšpirovali roľníkov k aktivitám v medzivojnovom období a poskytli model vidieckemu odporu v rokoch 1939 až 1945," informovalo múzeum.

Výstava prezentuje fotografie a dokumenty na túto tému z 15 múzeí, archívov a knižníc z Chorvátska, Slovinska, Slovenska, Čiech, Rakúska a Poľska. Mnohé z nich sú ojedinelé a až doteraz neboli ešte verejnosti prezentované. Poukazujú na dôležitú úlohu, ktorú vidiek bývalého územia Rakúsko-Uhorska zohral v európskych dejinách 20. storočia.

Výstava, ktorej kurátormi sú Jakub Beneš a Petra Svoljšak, v Skalici potrvá do 31. augusta.