< sekcia Regióny

Čaro vedy sa začína v škole

Foto: Dr. Josef Raabe Slovensko

Podľa výsledkov testovaní majú dnešní žiaci osvojených množstvo prírodovedných poznatkov, no nevedia ich aplikovať v praxi.

Bratislava 15. máj (OTS) - Robí im problém samostatne uvažovať o prírodovedných problémoch, interpretovať zistené údaje, argumentovať i formulovať závery. Na základe týchto zistení sa odhaduje, že Slovensko môže práve z týchto dôvodov do roku 2050 stratiť až 11 % HDP. Tento problém je potrebné riešiť už v škole – novými prístupmi v didaktike a popularizáciou prírodovedných predmetov.

Univerzita Komenského v Bratislave a nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko organizujú dňa 21. júna 2013 medzinárodnú vedeckú konferenciu Čaro vedy sa začína v škole – Prírodné vedy v slovenskom školstve a ich budúcnosť.

Konferencia má za cieľ analyzovať súčasný stav prírodovedného vzdelávania i potreby škôl, ukázať možnosti popularizácie prírodných vied a ponúknuť netradičné spôsoby vzdelávania v oblasti prírodných vied.

Z programu vyberáme:
• Aktuálny stav vo vzdelávaní prírodovedných predmetov v ZŠ a SŠ – porovnanie výsledkov SR a krajín OECD, odporúčania – PhDr. Romana Kanovská, Národný ústav certifikovaných meraní
• Kedy sa dieťa naozaj učí – najnovšie zistenia z neurobiologického výskumu
• Prírodné vedy a generácia „Z“ – prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave
• Zistené nedostatky vo vzdelávaní prírodovedných predmetov – Mgr. Jozef Javorek, Štátna školská inšpekcia
• Ako to robíme my – využitie úspešných projektov zo Slovenska aj zahraničia

Konferencia sa koná pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča.
Viac informácií a prihlášku nájdete na www.skolskyportal.sk/konferencia.