Quantcast
< sekcia Regióny

Veľký Meder chce vybudovať centrum integrovanej starostlivosti

Ilustračná snímka Foto: TASR - Dano Veselský

Mesto oslovuje všetkých poskytovateľov vo viacerých druhoch ambulantnej zdravotnej starostlivosti s možnosťou zaradiť sa do CIZS.

Veľký Meder 21. júla (TASR) – Mesto Veľký Meder chce vybudovať centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v budove polikliniky na Poľovníckej ulici. Reaguje tak na výzvu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

„V rámci realizácie projektu bude vytvorené CIZS prostredníctvom rekonštrukcie existujúceho zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Veľký Meder, obstaraním materiálno-technického vybavenia, obstaraním zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia, vybudovaním IKT infraštruktúry ambulancií a spoločných priestorov vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia a zabezpečením plnej bezbariérovosti objektu,“ informovala samospráva. Mesto pritom môže integrovať viaceré zložky zdravotnej starostlivosti.

Veľký Meder takto oslovuje všetkých poskytovateľov vo viacerých druhoch ambulantnej zdravotnej starostlivosti s možnosťou zaradiť sa do CIZS. Ide napríklad o lekárov poskytujúcich všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých a deti, gynekológov, zubných lekárov či sociálne služby, rehabilitácie alebo stacionár. Potenciálni záujemcovia musia spĺňať požiadavky podľa ich konkrétnej pôsobnosti.

Na integrované centrá bolo vyčlenených 70 miliónov eur z eurofondov. Maximálna výška príspevku na projekt je 700.000 eur, finančná spoluúčasť prijímateľov na uskutočnenie projektu je päť percent z celkových oprávnených nákladov. MZ SR chce týmto spôsobom obnoviť myšlienku malých zdravotných ambulancií v regiónoch. Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti by v danej oblasti na jednom mieste združovali všeobecných lekárov, pediatrov a špecialistov. Cieľom je teda zvýšiť počet lekárov primárneho kontaktu i špecialistov na danom mieste, vytvoriť ambulantnou formou aj priestor pre poskytovanie sociálnych služieb a zefektívniť tým manažment pacienta.