Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 29. máj 2023Meniny má Vilma
< sekcia Regióny

VEĽKÝ MEDER: Výsledkom cezhraničnej spolupráce sú dva linkové autobusy

Ilustračná foto Foto: TASR

Z finančných prostriedkov Európskej únie získali na projekt mestá Veľký Meder a Győr 440 487 eur.

Veľký Meder 6. novembra (TASR) – Za prítomnosti predstaviteľov miest Veľký Meder a Győr slávnostne odovzdali dnes dva nové autobusy, ktoré čoskoro začnú premávať medzi dvoma mestami, vzdialenými 22 kilometrov od seba. Zavedenie novej pravidelnej autobusovej linky medzi mestami Veľký Meder a Győr a späť sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskom a Slovenskou republikou. Z finančných prostriedkov Európskej únie získali mestá na realizáciu projektu 440.487 eur.

„V oblasti dopravy je to už evidentný výsledok. Dnes pred začatím odbornej konferencie ARRABONA EGTC vo Veľkom Mederi sme odovzdali autobusy, ktoré po nadobudnutí právoplatnosti prevádzkového povolenia na pravidelnú linkovú autobusovú prepravu budú premávať medzi mestami Veľký Meder a Győr. Cieľom projektu je, aby relatívne blízko sa nachádzajúce mestá spojili aj linkovou autobusovou dopravou. Chceme pomôcť študentom, ako aj občanom, ktorí cestujú za prácou a v neposlednom rade samozrejme tieto linky by mali podporiť aj rozvoj turizmu. Znamená to novú perspektívnu dimenziu v rámci cezhraničnej spolupráce a prípravy spoločných projektov,“ povedal primátor mesta Veľký Meder Alexander Néveri.

Podľa jeho ďalších slov v ostatnom čase sa čoraz častejšie zaznamenávajú úspešné projekty cezhraničnej spolupráce na Žitnom ostrove. Čoraz viac príležitostí sa chopia vedúci predstavitelia týchto obcí a organizácie na obidvoch stranách hraníc, aby využili výsady vyplývajúce z ich mimoriadneho postavenia. Na podporu pokračovania série úspešných podujatí zorganizovala ARRABONA EGTC vo Veľkom Mederi odbornú konferenciu.

Európske združenie územnej spolupráce (EGTC – European Grouping of Territorial Cooperation) ARRABONA vytvorili na podnet mesta Győr v roku 2011 okrem navrhovateľa mestá Mosonmagyaróvár, Dunajská Streda a Šamorín. Úspešnosť spolupráce dokazuje, že sa v roku 2014 k združeniu pripojilo ďalších 25 obcí. EGTC bolo založené so zámerom územného rozvoja dvoch cezhraničných oblastí. To znamená, že maďarské aj slovenské samosprávy sa musia rovnakým dielom zúčastňovať na realizácii navrhnutých projektov. „Cieľom združenia je, využijúc možnosti Európskej únie, posilniť hospodársku a spoločenskú spoluprácu medzi partnermi,“ zdôraznil Péter Sárkány, riaditeľ ARRABONA EGTC.

V roku 2014 vypracovali členovia zoskupenia Integrovaný územný strategický plán ARRABONA EGTC. Na dnešnej odbornej konferencii predstavia stratégiu a konkrétne činnosti. „Tento vypracovaný materiál sa vzťahuje na obdobie rokov 2014-2020 a zabezpečuje rozvoj dôležitých aktivít. Určuje hlavné oblasti spolupráce. Na konferencii sa účastníci oboznamujú s konkrétnymi cieľmi a formami cezhraničnej spolupráce a podpory, ako aj so systémom národnej podpory v novom rozpočtovom období, ktoré sú obsiahnuté v Integrovanom územnom strategickom pláne,“ zdôraznil poslanec maďarského parlamentu Róbert Balázs Simon.

ARRABONA EGTC chce rozvíjať región v troch oblastiach. Rozvoj znalostnej ekonomiky chce dosiahnuť rozvojom výskumu, odborných školení, ako aj rozvojom hospodárskych informačných systémov. Spoločenský kapitál plánuje zvyšovať nárastom kreatívneho priemyslu a kultúrneho hospodárstva. Tretia vymedzená oblasť je dosiahnutie vyrovnaného rozdelenia funkcií. Do tejto oblasti patria inovácie v oblasti turizmu a rozvoj dopravných systémov.