< sekcia Regióny

Vo vnútrozemskej delte Dunaja pripravili za rok dve simulované záplavy

Na snímke z vrtuľníka pohľad na rozvodnené ramená Dunaja pri Šulianskom jazere. Na toku rieky sa uskutočňujú simulované a kontrolované záplavy. Foto: TASR - Michal Svítok

Dvojité simulované záplavy mali byť podľa ministerstva povinnou každoročnou aktivitou vodného diela Gabčíkovo, ale až do tohto roka sa neuskutočňovali.

Bratislava 26. mája (TASR) - Vodohospodári po prvý raz v histórii Vodného diela Gabčíkovo pripravili za jeden rok až dve simulované záplavy starých ramien a koryta Dunaja. Ministerstvo životného prostredia to považuje za mimoriadne prospešné, pretože pomáhajú zachovať priaznivý stav druhov rastlín, živočíchov a biotopov európskeho významu. V rámci simulovanej záplavy prietok vody dosahuje 90 kubických metrov za sekundu.Dvojité simulované záplavy mali byť podľa ministerstva povinnou každoročnou aktivitou vodného diela Gabčíkovo, ale až do tohto roka sa neuskutočňovali. "Aj napriek tomu, že samotná ramenná sústava sa oproti tej pôvodnej zachovala iba sčasti, patrí k najväčším vnútrozemským riečnym deltám v Európe. Je to jedna z prírodných rezervácií v dotyku s hlavným mestom," uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).

Na snímke minister životného prostredia Ján Budaj sleduje z vrtuľníka zdvihutú hladinu vody pri ramene Dunaja. Na toku rieky sa uskutočňujú simulované a kontrolované záplavy, 26. mája 2021.
Foto: TASR - Michal Svítok


Predseda Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) Tomáš Kušík označil záplavy za základ života lužných lesov. "Umelými záplavami v tejto oblasti sa usilujeme prinavrátiť režim, aký bol pred vodným dielom," vysvetlil. Lokalita ramennej sústavy a Dunajských luhov je podľa envirorezortu jedinečná svojimi biotopmi i druhovým zložením. Je známa výskytom vzácnych druhov vtákov, rýb, mäkkýšov či obojživelníkov. Svoje hniezda v nej má aj orliak morský.

"V ľavostrannej ramennej sústave možno nájsť významné vŕbovo-topoľové lužné lesy, dubovo-brestovo-jaseňové lesy i prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a ponorených cievnatých rastlín," spresnilo ministerstvo. Bohatá je aj fauna, a to od rôznych druhov rýb ako hlaváč bieloplutvý, holeň dravý, hrebenačka vysoká, hlavátka podunajská, plotica lesklá, taktiež cez európsky významného obojživelníka - mloka dunajského, hraboša severského panónskeho, vydru riečnu, až po volavku striebristú, bociana čierneho a rybárika riečneho.Vnútrozemská delta je pozostatok ramennej sústavy Dunaja, ktorá je na Slovensku ohraničená riekou Dunaj a umelým prívodným kanálom do vodného diela Gabčíkovo. Umelé záplavy majú simulovať prírodné procesy, ktoré fungovali v Dunajských luhoch pred postavením Gabčíkova.Manipulačný poriadok pre sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros od začiatku počítal so simuláciou prirodzených záplav v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja cez odberný objekt Dobrohošť. Objekt projektovali na kapacitu vody 234 kubických metrov za sekundu. V roku 2015 to bolo maximálne 90 m3 za sekundu. Potom manipulačný poriadok počítal už len s maximálnym prietokom vody na úrovni 60 m3 za sekundu.