< sekcia Regióny

Vodnú nádrž Ružiná chcú začať napúšťať v druhej polovici júna

Na archívnej snímke rybári pri odlove rýb udicou na VN Ružiná 16. mája 2020. Foto: TASR - Ján Krošlák

Napustenie po maximálnu prevádzkovú hladinu sa predpokladá za 1,5 roka až dva roky.

Ružiná 13. júna (TASR) – Rekonštrukcia vodnej nádrže Ružiná v Lučeneckom okrese pokračuje podľa plánu, tvrdí to hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák. „Jej opätovné napúšťanie predpokladáme v druhej polovici júna,“ uviedol pre TASR.

Po úplnom vypustení nádrže boli práce v podzemí. Patria tam napríklad výmena ventilov a kovových prvkov strojovne či výmena elektroinštalácie. „Snahou správcu vodnej nádrže Ružiná je, aby boli vymenené alebo opravené všetky komponenty vodného diela. Aby bola doba bezporuchovej prevádzky čo najdlhšia, dielo spĺňalo vysoké kritériá bezpečnej prevádzky, ako aj jeho ovládania," podotkol Bocák.

Napustenie po maximálnu prevádzkovú hladinu sa podľa neho predpokladá za 1,5 roka až dva roky. „Nádrž zostane aj po oprave vo svojej pôvodnej objektovej skladbe, bez zmeny parametrov jednotlivých objektov. Jednotlivé objekty vodného diela budú obnovené, vymenené alebo sanované. Rozsahom je možné práce považovať za generálnu opravu vodnej stavby," zhrnul. V prípade, že by nádrž neopravovali, hrozilo by, že vodná stavba by nebola funkčná a prevádzkyschopná. Náklady na opravy v zmysle zmluvy o diele predstavujú sumu 2,608 milióna eur bez DPH.

Vodnú stavbu Ružiná vybudovali v období rokov 1969 až 1973, do trvalej prevádzky ju uviedli v roku 1974. Cieľom vodnej stavby s rozlohou 170 hektárov a celkovým objemom viac ako 15 miliónov kubických metrov je sploštenie povodňovej vlny a vyrovnávanie nerovnomerných prietokov v Budinskom a Krivánskom potoku. Postavili ju aj na akumuláciu vody na zabezpečenie povrchovej vody pre priemysel a poľnohospodárstvo či využitie hydroenergetického potenciálu v malej vodnej elektrárni. Vodná nádrž slúži aj na rekreáciu a rybárstvo.